Nettsider med emneord «Forskningspolitikk»

Publisert 15. aug. 2015 16:45

Interessen for vikingtid øker, og det samme gjør besøkstallene ved Vikingskipshuset - Kulturhistorisk museum. Og nå opplever vi en debatt om forskning på vikingskip og vikingtid, senest i gårsdagens Kulturnytt. Er vår vikingtidsforskning på høyde med forskningen i utlandet og på høyde med interessen for denne viktige epoken i vår historie? 

Publisert 17. juli 2015 01:38

Så er det igjen sesong for universitetsrangeringer. I dag ble resultatene frigitt for The Center for World University Rankings (CWUR). Rangeringen finnes her: http://cwur.org/2015. Som leserne av denne bloggen vet, er jeg meget kritisk til universitetsrangeringer av denne typen. Men vi må bare erkjenne at rangeringer har offentlighetens interesse og at det alltid blir spørsmål om både plassering og metode.

Publisert 8. juli 2015 17:26

«Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo.» Dette er tittelen på vår blodferske masterplan. Planen ble vedtatt på det siste UiO-styremøtet før sommeren. Jeg mener planen er en viktig milepæl i oppfølgingen av UiOs strategi. Masterplanen viser hvordan vi gjennom tydelige prioriteringer og god eiendomsforvaltning skal bygge opp under våre viktigste samfunnsoppdrag – forskning, utdanning og formidling. 

Publisert 3. juli 2015 12:31

I brev datert 26. juni får vi fra Kunnskapsdepartementet et høringsnotat med frist midten av august. Det dreier seg om endringer i universitets- og høgskoleloven i kjølvannet av Stortingets behandling av Strukturmeldingen. Dette er en viktig sak. De foreslåtte lovendringene angår universitetsdemokratiet. Men med så kort frist settes det effektivt en stopper for en forsvarlig behandling av høringsnotatet i universitetets demokratisk valgte organer.

Publisert 15. juni 2015 15:34

Regjeringen planlegger i løpet av 2015 å legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi, men bruker dessverre en for smal definisjon av hva bioøkonomi er. En ny strategi må ta inn det store næringspotensialet fra livsvitenskap og helserelatert bioteknologi. Hvis ikke dette kommer på plass, kan Norge risikere å overse viktig innovasjon og det OECD beskriver som et bærende element for Europas økonomi.

Publisert 3. juni 2015 17:25

Det er fint at det er blitt debatt om valgt eller ansatt rektor. At debatten engasjerer er et sunnhetstegn, og jeg er glad for at forsøkene på å bagatellisere problemstillingen har prellet av. For den avgjørelsen som skal tas på Stortinget den 11. juni, vil vise retning. Den vil fortelle oss om hvilke verdier vi ønsker å legge til grunn for utviklingen av vårt samfunn.   

Publisert 6. jan. 2014 16:39
Publisert 4. jan. 2014 01:56

La oss ta et tilbakeblikk på 2013, UiOs innovasjonsår. I 2013 skulle vi sette søkelyset på vårt fjerde samfunnsoppdrag og synliggjøre alt det arbeidet som gjøres for å utvikle ideer og funn til noe samfunnsnyttig. Året skulle bringe oss i retning av de ambisiøse målene som er nedfelt i Strategi 2020 og i vår handlingsplan for innovasjon.

Publisert 28. jan. 2013 21:06

Nå er boka ute.  Akademiske perspektiver på 22. juli er publisert på Akademika forlag, med Anders Ravik Jupskås som redaktør.  Vi har fått «Etter 22.7-forelesningene» i bokform.  

Publisert 26. juli 2010 12:48

I løpet av mitt første år i rektorstolen har jeg flere ganger blitt konfrontert med uttalelser av typen "UiO satser ikke på innovasjon". Dette er en av flere myter om UiO som bør drepes så snart som mulig. For UiO satser mye på innovasjon. Og satsingen gir resultater.

Publisert 11. juli 2010 12:14

Det var ikke spesielt hyggelig å våkne opp til Aftenpostens førstesideoppslag idag: "Innkjøpskaos på Universitetet". For et universitet som har store ambisjoner og som søker en enda sterkere internasjonal posisjon (se forrige blogg) så er det uholdbart at vi ikke klarer å holde skikkelig orden i eget hus. Vi kan si hva vi vil om regelverkets kompleksitet og vi kan henvise til at mange offentlige institusjoner sliter med å oppfylle kravene til anskaffelser og innkjøp. Men dette kan ikke tjene som unnskyldning for manglende orden i egen institusjon. Vi må simpelthen bli bedre. Og det må skje raskt.

Publisert 15. mai 2010 18:43

Hva trengs for å få kreativitet til å blomstre? Hvordan skape rom og respekt for nysgjerrighet som drivkraft? Hva kan renessansen lære oss som ledere ved UiO? Dette var spørsmål som ble diskutert denne helgen da universitetsledelsen, dekanene og museumsdirektørene samlet seg i Firenze under profesjonell kursledelse og med tett program. Bakteppet var selvfølgelig den nylig vedtatte Strategi 2020. Gjennomføringen av denne vil kreve mye av organisasjonen og av oss som ledere.

Publisert 12. mai 2010 07:58

Den 7. mai åpnet Kulturhistorisk museum en utstilling om runer. Det er fascinerende å se hvordan runeskriften har utviklet seg. Og innskriftene viser at de som brukte runer var opptatt av de samme temaene som vi diskuterer og skriver om i dag: tro og overtro, kjærlighet og sex, stat og kirke, opplæring, personopplysninger og forargelse over fusk. James Knirk, den ansvarlige for utstillingen, forteller entusiastisk at hver gang en ny innskrift tas fram så dukker det opp nye spørsmål som vekker forskernes interesse. Temaene bidrar til å knytte det menneskelige i fortid og nåtid sammen.

Publisert 9. mai 2010 17:15

Partnerforum – et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlig forvaltning – holdt sin vårkonferanse 6. mai. Temaet var ”Effektivitet i staten”. Partnerforum har hatt en egen evne til å ta opp relevante og tidsaktuelle spørsmål, og suksessen fortsetter. Oppmøte og engasjement var upåklagelig.

Publisert 26. apr. 2010 16:23

I Aftenposten igår hadde jeg et innlegg med overskriften "Slipp universitetstittelen løs". Noen fikk sikkert kaffen i halsen - at  UiOs rektor skulle gå inn for frislipp av universitetstittelen kom vel noe overraskende. Sannheten er selvsagt at desken utelot siste del av tittelen som skulle være: "Slipp universitetstittelen løs - det er vår?". Altså med et spørsmålstegn som antyder ironi.

Publisert 20. apr. 2010 09:43

Så er altså bloggen igang og jeg registrerer med glede at det allerede er kommet mange innlegg. En del av innleggene dreier seg om de temaene vi vil ta opp på vårt åpne møte den 3. mai. Som jeg lovet i bloggen siste uke er nå programmet ferdigstilt og ligger på følgende lenke: