Nettsider med emneord «Forvaltningspolitikk»

Publisert 23. juli 2015 03:40

Denne måneden er det 70 år siden Vannevar Bush utga sin rapport Science – The Endless Frontier. Denne rapporten dannet mye av grunnlaget for USAs etterkrigshegemoni innen forskning og høyere utdanning. Dokumentet fremstår som moderne selv i dag og burde inspirere forskningspolitikken her i Norge.