Nettsider med emneord «Internasjonalisering»

Publisert 22. juni 2015 23:02

An increasing proportion of the Norwegian research funding takes a detour through Brussels. The Norwegian contingent for full participation in Horizon 2020 could well be in the order of 20 billion NOK. We must see to it that this money – or at least a substantial part of it – is returned to Norway. On Friday 26 June we will arrange a seminar on how to be successful in the European Research Council (ERC), which is inPillar 1 of the Horizon 2020 structure.

Publisert 16. mai 2010 15:33

Strategi 2020 er nylig vedtatt og i kjølvannet av vedtaket utgis nå en ny bok som har tydelige koblinger til den nye planen. Dan Banik ved UiOs Senter for utvikling og miljø spør i denne boka hvorfor det viser seg så vanskelig å få bedret forholdene for den store andelen av verdens befolkning som fremdeles lever i fattigdom og uten tilgang på nok mat og rent vann. Hvorfor er det ikke tilstrekkelig politisk oppmerksomhet og handlingsvilje rundt dette problemet? Hvorfor går utviklingen så langsomt?