Nettsider med emneord «Strategi 2020»

Publisert 15. mai 2010 18:43

Hva trengs for å få kreativitet til å blomstre? Hvordan skape rom og respekt for nysgjerrighet som drivkraft? Hva kan renessansen lære oss som ledere ved UiO? Dette var spørsmål som ble diskutert denne helgen da universitetsledelsen, dekanene og museumsdirektørene samlet seg i Firenze under profesjonell kursledelse og med tett program. Bakteppet var selvfølgelig den nylig vedtatte Strategi 2020. Gjennomføringen av denne vil kreve mye av organisasjonen og av oss som ledere.