Nettsider med emneord «arbeidslivsrelevans»

Publisert 13. jan. 2014 11:02

En for snever vinkling vil på sikt kunne ramme det næringslivet som NHO representerer.

Publisert 5. mai 2010 07:17

Møtet om ”Utdanning i yngrebølgens tid” 3. mai utløste en god debatt om studienes arbeidslivsrelevans og det ble fremlagt data som viser at mange studenter ønsker mer kontakt med arbeidslivet under studietiden. Dette bør vi som institusjon ta inn over oss. Vi bør sikre at det gis god informasjon om karrieremuligheter, blant annet gjennom mer aktiv studieveiledning. Samtidig må vi merke oss Anders Folkestads advarsel om at arbeidslivet ofte vil ønske ”smal” kompetanse der både arbeidslivet og den enkelte kandidat vil ha mer nytte av en bredere utdannelse og dannelse. Evne til kritisk refleksjon og god kunnskap om vår kulturelle arv bør være del av den bagasjen som studentene fra UiO tar med seg, minte Folkestad oss om.

Publisert 20. apr. 2010 09:43

Så er altså bloggen igang og jeg registrerer med glede at det allerede er kommet mange innlegg. En del av innleggene dreier seg om de temaene vi vil ta opp på vårt åpne møte den 3. mai. Som jeg lovet i bloggen siste uke er nå programmet ferdigstilt og ligger på følgende lenke: