Nettsider med emneord «formidling»

Publisert 28. jan. 2013 21:06

Nå er boka ute.  Akademiske perspektiver på 22. juli er publisert på Akademika forlag, med Anders Ravik Jupskås som redaktør.  Vi har fått «Etter 22.7-forelesningene» i bokform.  

Publisert 12. mai 2010 07:58

Den 7. mai åpnet Kulturhistorisk museum en utstilling om runer. Det er fascinerende å se hvordan runeskriften har utviklet seg. Og innskriftene viser at de som brukte runer var opptatt av de samme temaene som vi diskuterer og skriver om i dag: tro og overtro, kjærlighet og sex, stat og kirke, opplæring, personopplysninger og forargelse over fusk. James Knirk, den ansvarlige for utstillingen, forteller entusiastisk at hver gang en ny innskrift tas fram så dukker det opp nye spørsmål som vekker forskernes interesse. Temaene bidrar til å knytte det menneskelige i fortid og nåtid sammen.