Nettsider med emneord «global challenges»

Publisert 16. mai 2010 15:33

Strategi 2020 er nylig vedtatt og i kjølvannet av vedtaket utgis nå en ny bok som har tydelige koblinger til den nye planen. Dan Banik ved UiOs Senter for utvikling og miljø spør i denne boka hvorfor det viser seg så vanskelig å få bedret forholdene for den store andelen av verdens befolkning som fremdeles lever i fattigdom og uten tilgang på nok mat og rent vann. Hvorfor er det ikke tilstrekkelig politisk oppmerksomhet og handlingsvilje rundt dette problemet? Hvorfor går utviklingen så langsomt?