Nettsider med emneord «innovasjon»

Publisert 4. jan. 2014 01:56

La oss ta et tilbakeblikk på 2013, UiOs innovasjonsår. I 2013 skulle vi sette søkelyset på vårt fjerde samfunnsoppdrag og synliggjøre alt det arbeidet som gjøres for å utvikle ideer og funn til noe samfunnsnyttig. Året skulle bringe oss i retning av de ambisiøse målene som er nedfelt i Strategi 2020 og i vår handlingsplan for innovasjon.

Publisert 31. jan. 2013 15:25
Publisert 26. juli 2010 12:48

I løpet av mitt første år i rektorstolen har jeg flere ganger blitt konfrontert med uttalelser av typen "UiO satser ikke på innovasjon". Dette er en av flere myter om UiO som bør drepes så snart som mulig. For UiO satser mye på innovasjon. Og satsingen gir resultater.