Nettsider med emneord «yngrebølgen»

Publisert 26. juli 2010 11:40

Tallene for opptak til høyere utdanning i år er nå klare. I fjor fikk 88 prosent av de søkerne som oppfylte kravene tilbud om høyere utdanning. I år har andelen sunket til 84 prosent. Dette betyr at svært mange kvalifiserte søkere står uten tilbud fra landets universiteter og høyskoler.

Publisert 5. mai 2010 07:17

Møtet om ”Utdanning i yngrebølgens tid” 3. mai utløste en god debatt om studienes arbeidslivsrelevans og det ble fremlagt data som viser at mange studenter ønsker mer kontakt med arbeidslivet under studietiden. Dette bør vi som institusjon ta inn over oss. Vi bør sikre at det gis god informasjon om karrieremuligheter, blant annet gjennom mer aktiv studieveiledning. Samtidig må vi merke oss Anders Folkestads advarsel om at arbeidslivet ofte vil ønske ”smal” kompetanse der både arbeidslivet og den enkelte kandidat vil ha mer nytte av en bredere utdannelse og dannelse. Evne til kritisk refleksjon og god kunnskap om vår kulturelle arv bør være del av den bagasjen som studentene fra UiO tar med seg, minte Folkestad oss om.

Publisert 2. mai 2010 16:32

For noen få dager siden (28. april) fikk vi tallene fra Samordna Opptak for 2010. Tallene viser at søkingen til Universitetet i Oslo holder et stabilt høyt nivå. Resultatene for Universitetet i Oslo reflekterer resultatene nasjonalt. Rundt 103 000 søkte til høyere utdanning i Norge i 2010, og dette er omtrent det samme nivå som i 2009.

Publisert 20. apr. 2010 09:43

Så er altså bloggen igang og jeg registrerer med glede at det allerede er kommet mange innlegg. En del av innleggene dreier seg om de temaene vi vil ta opp på vårt åpne møte den 3. mai. Som jeg lovet i bloggen siste uke er nå programmet ferdigstilt og ligger på følgende lenke: