Arkiv før 15. juni 2015

Publisert 18. sep. 2015 15:26

Vi er alle påvirket av den flyktningkatastrofen verden nå er vitne til. UiO tar flyktningsituasjonen på det aller største alvor. Vi vurderer egne initiativ, og vi følger nøye med på de initiativene som nå tas av universiteter i Tyskland. Der har 60 universiteter tatt inn over seg den rollen utdanningsinstitusjonene har, for å sikre god integrering av flyktningene. Blant mange tiltak ser de på løsninger for å bistå flyktninger som ønsker tilgang til utdanning, men som ikke kan dokumentere sine kvalifikasjoner.

Publisert 15. juni 2015 15:34

Regjeringen planlegger i løpet av 2015 å legge frem en nasjonal bioøkonomistrategi, men bruker dessverre en for smal definisjon av hva bioøkonomi er. En ny strategi må ta inn det store næringspotensialet fra livsvitenskap og helserelatert bioteknologi. Hvis ikke dette kommer på plass, kan Norge risikere å overse viktig innovasjon og det OECD beskriver som et bærende element for Europas økonomi.

Publisert 3. juni 2015 17:25

Det er fint at det er blitt debatt om valgt eller ansatt rektor. At debatten engasjerer er et sunnhetstegn, og jeg er glad for at forsøkene på å bagatellisere problemstillingen har prellet av. For den avgjørelsen som skal tas på Stortinget den 11. juni, vil vise retning. Den vil fortelle oss om hvilke verdier vi ønsker å legge til grunn for utviklingen av vårt samfunn.   

Publisert 3. juni 2015 01:13
Publisert 1. juni 2015 18:44

«I Norden finns fler toppuniversitet än i Tyskland eller Frankrike! Relaterar man antalet toppuniversitet till befolkningsmängden framstår Norden till och med som världens främsa universitetsregion. Skulle Kalmarunionen ännu existera skulle Norden ses ett av världens ledande forskningsländer. Genom ett ännu mera fördjupat samarbete mellan de nordiska universiteten bör man även utan en Kalmarunion dra nytta av det faktum att regionen utgör en tyngdpunkt i världens universitetsväsen.»

Publisert 31. mai 2015 11:44

Syv forelesninger om 2. verdenskrig – syv fulle hus. I går åpnet Gamle festsal dørene for den siste av syv forelesninger om okkupasjonstid og krig i Norge. To UiO-historikere, Synne Corell og Øystein Sørensen snakket om «Krigens fortellinger – hvilke stemmer, hva har de fortalt?»  Jeg har sjelden sett et slikt engasjement i Gamle festsal. Interessen for krigen viser ingen tegn til å avta. Kanskje tvert imot?

Publisert 29. mai 2015 01:56

Er finansieringssystemet for universiteter og høyskoler (UH-sektoren) basert på «uvitenhet, manglende åpenhet og foreldede begrunnelser»? Påstandene florerer, og det skal tas viktige beslutninger i Stortinget. Nå er det viktig å ta innover seg det som er virkeligheten: At oppgaver og finansiering henger godt sammen og at finansieringssystemet på ingen måte er en «sort boks». Like oppgaver gir samme bevilgning.  

Publisert 27. mai 2015 00:14

I gårsdagens blogg skrev jeg at det er et paradoks at rammebetingelsene og virkemiddelapparatet ikke har utviklet seg i takt med den store økningen i innovasjonsaktiviteten ved landets universiteter. Det står bokstavelig talt en kø av idéer og venter på finansiering til neste milepæl. Dette bremser omstillingen mot en ny økonomi. Hva må gjøres?

Publisert 25. mai 2015 11:24

Tirsdag 26. mai er det kommersialiseringskonferanse i regi av Oslotech, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, Abelia, Forskningsrådet og Oslo kommune. Det blir flere innlegg fra utenlandske eksperter under overskriften «The world’s best innovation systems – what can we learn». Min rolle er å snakke om universitetets visjon for verdiskaping med en tidshorisont på 30 år. Når jeg nå sitter og forbereder meg etter beste evne, spør jeg: Finnes det en allmenngyldig oppskrift for å lykkes?

Publisert 20. mai 2015 14:24
Publisert 19. mai 2015 10:59

Yesterday I discussed the wide range of funding opportunities that are embedded in the new EU framework programme – Horizon 2020. A sizeable proportion of Norway’s research investment is now funneled through Brussels, implying that we should regard the EU funding programme as an integral part of our domestic funding system. We should see it as a task of major importance to regain as much as possible of the money that we send Brussel’s way. The Medical Faculty is stepping up to the challenge.

Publisert 18. mai 2015 09:55
Publisert 15. mai 2015 12:49

Hvor mange vet hva som skjuler seg bak forkortelsen EHEA? De aller fleste som leser denne bloggen, er medlemmer av EHEA. For EHEA står for the European Higher Education Area.  Her er Norge med, blant 46 andre land. EHEA er et ektefødt barn av Bologna-prosessen, som har farget norsk utdanningspolitikk de siste 15 årene.

Publisert 13. mai 2015 18:45

Det er ikke uten grunn at flere av våre universiteter har muséer under sine vinger. For tilknytningen til universitetenes samfunnsoppdrag er åpenbar. Muséene formidler og engasjerer, og muséene inviterer til debatt og refleksjon. Og på universitetsmuseéne drives forskning på høyt nivå. Muséene er uløselig knyttet til universitetenes hovedoppgaver – forskning, utdanning og formidling. De er universitetenes viktigste åpning mot samfunnet – ikke minst mot barn og ungdom som på muséene søker og finner identitet og sammenheng.

Publisert 6. mai 2015 23:16

I en verden som fremdeles er i en tilstand av Piketty-feber trenger vi påminnelser om at det ikke bare er økonomiske ressurser som er gjenstand for en grotesk skjevfordeling, men at det også er uakseptable ulikheter innen helse. Hvor lenge du kan forvente å leve avhenger av hvilket land du er født i: Det er 21 år forskjell i forventet levetid mellom land. Og for noen få dager siden publiserte en internasjonal kommisjon en rapport i The Lancet der det vises til at fem milliarder mennesker – 2/3 av verdens befolkning – ikke har tilgang til sikker og økonomisk overkommelig kirurgisk behandling når de trenger det. Helseulikheter er en global utfordring. Og som for andre globale utfordringer: Tverrfaglighet er nødvendig for å forstå dem – og for å møte dem.  

Publisert 1. mai 2015 15:35
Publisert 30. apr. 2015 01:10

UiO er blant de 100 beste universiteter/høyskoler i verden på ni fagområder, ifølge den årlige fagrangeringen i regi av QS World University Rankings, en av de største universitetsrangeringene.

Publisert 28. apr. 2015 18:31

I det norske samfunnet ser vi at det er et økende gap mellom tilbud og etterspørsel på IKT-kompetanse. Det trengs flere studieplasser for teknologifag og en tyngre satsing på digitale ferdigheter i utdanningsløpet. UiO vil gjerne bidra.

Publisert 27. apr. 2015 23:37

The European University Association (EUA) invited all European universities to observe a minute’s silence on Monday 27 April, in remembrance of all those killed in and affected by the heinous attack on Garissa. EUA also reminds us of the many attacks that have been launched on other universities and on university values around the world. The Board of the Norwegian Association of Higher Education Institutions observed the minute’s silence here in The Hague, where we currently visit to engage in discussions with representatives of VSNU, our sister institution in The Netherlands.

Publisert 24. apr. 2015 16:03

Neste uke er det høring av Strukturmeldingen. Finansiering av universiteter og høyskoler blir et sentralt tema.

Publisert 23. apr. 2015 14:07

Observatoriet blir kalt  «Norges viktigste bygning», og endelig er den satt ordentlig i stand igjen. Dette var ingressen for et stort oppslag i Aftenposten den 18. november 2011 i forbindelse med at Observatoriet - den første bygningen som ble reist for Norges første universitet - var ferdig restaurert til fordums glans. Restaureringen og gjenåpningen av bygningen var et sentralt element i UiOs tohundreårsjubileum. Søndag 26. april inviterer vi til omvisning i Observatoriet. En slik omvisning hører naturlig hjemme i en UiO-festival som bærer tittelen «Kunnskap forandrer alt».

Publisert 22. apr. 2015 11:53

Aldri før har høyere utdanning vært mer etterspurt. Ved siste telling i 2013 var 34 % av alle unge mellom 19 og 24 i høyere utdanning (SSB). I år har 128 000 unge mennesker søkt gjennom Samordna opptak, og 17625 har Universitetet i Oslo som førstevalg. Et antall mennesker svarende til en middels norsk by ønsker seg inn på vårt universitet. Våre undersøkelser viser at faglig bredde og faglig kvalitet er viktigst for våre søkere.  

Publisert 17. apr. 2015 14:24
Publisert 13. apr. 2015 23:24
Publisert 12. apr. 2015 23:53

The University Board has identified interdisciplinarity as UiO’s priority theme for 2015. This decision has inspired the establishment of the Oslo Academy of Global Governance which seeks to spearhead interdisciplinary research on how our governance systems cope with current challenges in such diverse arenas as health, the environment, human rights, poverty, climate and security. The first lecture in the newly established academy will be given by Professor Stephen D. Krasner on April 14, 2015 02:30 PM - 04:30 PM in Eilert Sundts hus, Blindern, Auditorium 1. Krasner will address one of the fundamental questions in the social sciences: how states become rich, secure, and democratic.