Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på stigen mot stjernene

Det strategiske rådet vi opprettet i 2012 la i august frem sin første rapport etter flere møter med Universitetet, Forskningsrådet, departement og andre aktører og interessenter i det norske forsknings- og utdanningslandskapet. Rapporten fikk tittelen «Build a Ladder to the Stars» - en tittel som signaliserer høye ambisjoner på UiOs vegne. Universitetsstyret har besluttet å følge opp denne rapporten og vedtok sist tirsdag mandatene for tre av de fire arbeidsgruppene som skal arbeide videre med rapportens anbefalinger.   

Meningen er at rapporten skal inspirere til debatt i alle deler av UiO. Tidligere denne uken hadde Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet et seminar om rapportens forslag. Jeg opplevde en åpen og konstruktiv diskusjon som viste hvordan et kritisk blikk utenfra kan få oss til å tenke nytt på så mange områder. Det strategiske rådets rapport kommer jo i en tid med store utfordringer: Det forventes at vi skal frembringe flere internasjonalt ledende forskningsmiljøer, sikre høy kvalitet på utdanningen og øke uttellingen fra EU med 60 %. Rapportens anbefalinger kan gi drahjelp i vårt arbeid med disse utfordringene.

Rapporten påpeker at Universitetets strategiplan er for generell og at den ikke gir klare nok føringer og prioriteringer. Rådet har gjort en profilanalyse der det gis råd om hvordan Universitetet bør bevege seg for å oppnå sine strategiske mål. Vi bør satse mer på tverrfaglighet, både innen forskning og utdanning, utvikle en kultur som er mer utadvendt, og dyrke vår autonomi i større grad enn det vi gjør i dag. Og dette er bare noen av de anbefalingene som gis.

Jeg er ikke i tvil om at andre fakulteter vil følge etter og arrangere seminarer med lignende vinkling. Vi må hele tiden spørre oss selv om hvordan vi ivaretar våre samfunnsoppdrag og om hvordan UiO kan bli enda bedre og mer attraktivt både som arbeids- og studiested. Forventningene til oss øker, og det samme gjør konkurransen om talentene.

Det strategiske rådet kalte rapporten «Build a Ladder to the Stars». Selvsagt henviser denne tittelen til UiOs motto “Også vi søker stjernene – Et nos petimus astra.” Men det kanskje ikke alle vet, er at tittelen er tatt fra Bob Dylans tekst til «Forever Young». For det er vel det et universitet skal være: Forever Young?

----------------------

Kritisk blikk for kvalitet - kronikk i Aftenposten 11. august 2014

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 29. jan. 2015 04:35 - Sist endret 6. juli 2016 10:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere