Digitalisering av eksamen ved Det medisinske fakultet

Nylig skrev jeg en blogg om digital eksamen ved Det juridiske fakultet. Kommentarene lot ikke vente på seg. Jeg ble minnet på at det også er andre miljøer og fakulteter som har kommet langt i prosessen fra penn til PC. Det medisinske fakultet, ikke minst.  

I forbindelse med en ekstern evaluering (ledet av daværende tilsynssensor) ble det konkludert med at fakultetets tradisjonelle essay-baserte skoleeksamener hadde en rekke mangler. Utvalget foreslo eksamener med bredere og mer systematisk testing, inkludert testing av kliniske ferdigheter, resonnering og beslutningstaking. 

Som følge av denne rapporten ble det i 2009 innført modifisert  Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) og stasjonseksamener  i de største kliniske fagene. En del av de skriftlige eksamenene ble modernisert, i papirbasert form, med bruk av pasienthistorier som basis for testing av klinisk kunnskap og utredning. Problemet med en papirbasert form var at man ikke klarte å håndtere den gradvise tilførselen av ny informasjon gjennom utredningsprosessen. Digitalisering kunne løse dette problemet og ble gjennomført i juni 2012 etter ett drøyt års pilotforsøk og utviklingsarbeid i samarbeid med USIT (se /for-ansatte/enhetssider/med/aktuelt/aktuelle-saker/2012/digital-eksamen-medisin.html </for-ansatte/enhetssider/med/aktuelt/aktuelle-saker/2012/digital-eksamen-medisin.html> ). Det pedagogiske og tekniske opplegget er senere blitt forbedret, og det er gjennomført full digital sensur – på nett. Digital eksamen er nå innført i omtrent halvparten av medisinstudiet og i ett emne i bachelor- og masterstudiene. Det er signalisert ønske om flere slike eksamener. I øyeblikket avvikles det i alt 20 digitale eksamener pr år.

Det ble forøvrig i 2013 innført simultan on-line sensur ved avsluttende eksamen i studiet (se http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/06/revolusjonerande-eksamen-gir-betre-legar.html <http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2013/06/revolusjonerande-eksamen-gir-betre-legar.html> ).

Målet om kvalitativt bedre oppgaver med digital eksamen er innfridd.  Det legges mye større innsats og engasjement i utarbeidelsen av eksamensoppgavene nå enn før. Neste mål for fakultetet er å innføre digital eksamen over alt hvor det passer og å bygge opp systematisk evaluering, kvalitetskontroll og dokumentasjon av oppgavesettene – i tråd med den internasjonale utviklingen. 

Innføringen av digital eksamen ved Det medisinske fakultet sprang ut av et pedagogisk behov. Initiativet kom fra en lærer, og utviklingen drives fortsatt fram av lærerne, av og til med større iver enn det er ressurser til.

Takk til alle som har stått på for å modernisere og digitalisere eksamen for medisinerstudentene. Dette er viktig arbeid som er helt i tråd med de høye ambisjonene i vår årsplan.

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 29. mai 2014 22:05 - Sist endret 15. juni 2015 12:26

Digital eksamen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILS gjennomfører 4.6 og 5.6 en digital eksamen for til sammen 300 lærerstudenter i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på heltid og deltid. Studentene kan gjennomføre eksamenen hvor som helst, på Blindern, hjemme eller andre steder i tidsrommet kl 9-13. Oppgaveformene er nyutviklet. Blant annet inneholder eksamenen et videocase av en undervisningsrelatert situasjon som er filmet på en av UiOs universitetsskoler, og som studentene skal vurdere. Studentene arbeider i eksamenssituasjonen mot en terminalserver på UIO der dokumentet lagres sikkert og koples til kandidatnummer. Studentene kan levere så mange ganger de vil innenfor eksamenstiden, og ved hver leveranse får de en SMS med tidspunktet de leverte besvarelsen, og en kvittering per epost med sin egen besvarelse. Dette innebærer at ILS i samarbeid med USIT har påtatt seg nærmest hele ansvaret for kandidatenes eksamensdokumenter. Det er opprettet en sensorportal hvor kommisjonene og kandidatene koples sammen slik at interne og eksterne sensorer ved pålogging kun får tilgang til de kandidatene de skal sensurere.

Skrevet av: Rita Hvistendahl (ikke bekreftet)

anonym@webid.uio.no - 2. juni 2014 11:21

En kort video som viser eksamensløsningen for eksternt skrivebor

http://www.uv.uio.no/ils/studier/digeks-eksamen/studentveiledninger/intr...

Lykke til.

Skrevet av: Ketil Mathiassen (ikke bekreftet)

anonym@webid.uio.no - 2. juni 2014 13:42

Bord med d, men dessverre var

Bord med d, men dessverre var det ikke plass til flere bokstaver i feltet.

Skrevet av: Ketil Mathiassen (ikke bekreftet)

anonym@webid.uio.no - 2. juni 2014 13:43

Eksternt skrivebord

Flott tiltak!

Skrevet av: Ole Petter Ottersen

anonym@webid.uio.no - 3. juni 2014 18:39

Store fremskritt

Innlegget fra ILS viser at det i mange fagmiljøer ved UiO gjøres store fremskritt i å forbedre eksamenssituasjonen for våre studenter. Den digitale hverdagen bli en enklere hverdag. Gratulerer til ILS og USIT for godt teamwork.

Skrevet av: Ole Petter Ottersen

anonym@webid.uio.no - 3. juni 2014 18:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere