Eksamen fra penn til PC

Årsplanen for UiO har som førsteprioritet å skape bedre studiekvalitet, fremme nyskaping innen utdanning og læringsmiljø samt å tilrettelegge for en enklere hverdag. Innføring av digital eksamen er et kinderegg som tar opp i seg alle disse tre målsetningene. I tillegg er digital eksamen et viktig tiltak for å bli et «grønnere» UiO.

 

Det juridiske fakultet går foran. Jeg har fått vite at fakultetet har gjennomført digital eksamen for 4100 kandidater siden høsten 2012. Våren 2014 har 12 emner digital eksamen, noen med en håndfull kandidater – andre med opp mot 300. Totalt er det 1600 oppmeldte kandidater med digital eksamen våren 2014.  Dette er resultat av fakultetets målrettede satsing på digital eksamen siden 2011. Målet er at alle eksamener ved fakultetet skal avlegges digitalt fra 2015.

Jeg vet hva det kreves av arbeid og tålmodighet for å iverksette slike tiltak. Takk til alle som har stått på for en bedre studiehverdag over så lang tid.

Økt studiekvalitet

Digital eksamen er et av de viktigste tiltakene i Det juridiske fakultets arbeid for økt studiekvalitet. Fakultetets prosjekt startet omtrent samtidig med at Studentparlamentet lanserte kampanjen ”PC- på eksamen” høsten 2011. Den påfølgende høsten ble den første digitale eksamen gjennomført.

Kvalitativ forbedring i studiehverdagen

For studenter innebærer digital eksamen at eksamenssituasjonen blir mer lik studie- og arbeidshverdagen. Bruk av PC gir bedre muligheter for å disponere besvarelsen underveis, slik at det blir lettere å konsentrere seg om det faglige innholdet.  For studentene er dette tidsbesparende, og for sensorene betyr dette at de kan ha oppmerksomhet på innholdet uten å måtte streve med å tyde håndskriften.

Det har vært nødvendig med store investeringer i lesesaler for å kunne gjennomføre digital eksamen. Disse investeringene kommer også studentene til gode som en kvalitativ forbedring i studiehverdagen når de bruker lesesalene resten av semesteret.

Digital arbeidsflyt

For sensorer innebærer digital eksamen en bedre arbeidsflyt. Det er utviklet en sensorportal hvor de får tilgang til besvarelsene og annen informasjon de trenger i sitt arbeid. Kort tid etter at eksamen er avsluttet har de tilgang til sensorportalen og kan sette i gang med sensuren. Eksamenskandidatene får sin digitale kopi av besvarelsen pr. epost umiddelbart etter at den er levert, med samtidig SMS-varsling.

Stor innsats fra medarbeidere

Arbeidet med digital eksamen har vært utført av et eget prosjektteam i samarbeid med fakultetets eksamensseksjon. Det har pågått under sterkt press, særlig i eksamensperiodene. Faglig dyktighet og vilje til å yte ekstra har vært avgjørende i pionerfasen. Et godt samarbeid med USIT har vært helt nødvendig for å få utviklet en teknisk løsning for digital eksamen. JUS-prosjektet har ført til at det nå utvikles tekniske løsninger som kan skaleres opp, og brukes av hele UiO.

Fakultetets ambisjoner

Det juridiske fakultet har lagt høye ambisjoner til grunn for arbeidet. Målet er at alle skriftlige skoleeksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres digitalt, med full drift fra og med høsten 2015.

Jeg er svært glad for fakultetets satsing på digital eksamen!

 

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 23. mai 2014 18:32 - Sist endret 15. juni 2015 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere