Kjære student: Du har fremdeles mulighet til å stemme!

Fram til klokken 13 i dag har du muligheten til å avgi din stemme i studentvalget. Hvis du enda ikke har stemt kan du logge deg inn og stemme elektronisk på valg.uio.no. Kampsakene til de ulike listene finner du på studentparlamentet.uio.no/valg.

Hvorfor i all verden skal jeg - som rektor - engasjere meg i valget til Studentparlamentet? Jo, det betyr noe for meg - og for UiO – at valgdeltagelsen blir høy. Da vet jeg at de stemmene som høres fra Studentparlamentet, reflekterer studentenes mening. Da vet jeg at studentene viser et genuint engasjement for utviklingen av UiO. Da vet jeg at studentene setter pris på den muligheten de har til medvirkning og medinnflytelse.  

Deltakelse er et nøkkelord i enhver definisjon av demokrati. Deltakelse gjennom stemmegivning så vel som deliberasjon. Tiden på universitetet skal danne grunnlaget for et livsvarig og aktivt medborgerskap.  Da er deltakelse viktig. Slik det var for meg da jeg selv var student for en god stund siden.

Studentstemmen er lovfestet og helt nødvendig for å utvikle universitetet vårt. Studentene er representert i 29 organer på sentralt nivå og har i tillegg møter med oss i rektoratet annenhver uke. Disse møtene er viktige for oss. Her hører vi studentstemmen klart og tydelig. For Universitetsledelsen er det avgjørende å få innspill fra studentene, siden det er studentene som kjenner undervisningen og campus best. Det er de som vet hvor skoen trykker og hvor mulighetene er størst.  Blindern ser annerledes ut fra 9. etasje i Lucy Smiths hus enn fra auditorier og lesesaler.

Vi trenger studentperspektivet. Og det får vi gjennom din stemme.  

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 27. mars 2015 07:15 - Sist endret 15. juni 2015 12:31

Dear student: You still have the opportunity to vote!

Until 1 PM today you have the opportunity to cast your vote in the student election. If you have not voted yet, you can log in and vote electronically on valg.uio.no. The different lists can be found at studentparlamentet.uio.no/valg.

Why on earth should I - as principal - engage in the elections to the Student Parliament? Well, it means much to me - and for the University at large - that participation is high. With high participation I will know that the voice of the Student Parliament reflects the opinion of the student body. I will know that students are genuinely committed to the development of the University. And I will be reassured that students appreciate the opportunity they have to participate and consult.

Participation is key in any definition of democracy - participation through voting as well as deliberation. Studies at a university should form the basis for a lifelong and active citizenship.

Student voice is statutory and absolutely necessary for a successful development of our university. Students are represented on 29 bodies at the central level and in addition meet the University biweekly. These meetings are important to us. For the university management it is crucial to have the students’ voice, since it is the students who know where the shoe pinches and where opportunities reside. Blindern seen from the 9th floor of Lucy Smith’s house differs from the Blindern seen from auditoriums and reading rooms.

In short – we need the students’ perspectives.

 

Skrevet av: Ole Petter Ottersen

anonym@webid.uio.no - 27. mars 2015 00:44

You are right

You are right . An English version is now included.

Skrevet av: Ole Petter Ottersen

anonym@webid.uio.no - 27. mars 2015 00:46

Tusen takk!

Tusen takk!

Skrevet av: Internationalista

anonym@webid.uio.no - 27. mars 2015 00:53

International students are also students.

It is great that the rector is encouraging students to vote! We would love to see him also do this in English. International students are also part of the community.

Last year the same thing happened, it''s a bit disappointing that we have to ask for this again this year. Could we get this same message in English please? Thank you!

Internationalista.

Skrevet av: Internationalista

anonym@webid.uio.no - 27. mars 2015 11:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere