La oss fjerne bremsen i omstillingen mot en ny økonomi

I gårsdagens blogg skrev jeg at det er et paradoks at rammebetingelsene og virkemiddelapparatet ikke har utviklet seg i takt med den store økningen i innovasjonsaktiviteten ved landets universiteter. Det står bokstavelig talt en kø av idéer og venter på finansiering til neste milepæl. Dette bremser omstillingen mot en ny økonomi. Hva må gjøres?

For over 10 år siden ble innovasjon en lovpålagt oppgave for universitetene. Våre universiteter har fulgt opp og jobber for å få frem en innovasjonskultur. Nå ser vi at kulturen er i endring, ideene kommer til overflaten og universitetenes innovasjonsselskaper har travle dager. Men veien fra laboratorium til marked er kronglete og full av utfordringer. Det er et stort behov for støtte til innovasjon i tidlig fase der flaskehalsene er som trangest.

Universitetet i Oslo (UiO) eier sammen med Oslo Universitetssykehus innovasjonsselskapet Inven2 som årlig mottar mer enn 200 nye ideer og som nå har 127 aktive prosjekter, der 69 stammer fra UiO. Under halvparten av UiOs prosjekter mottar en eller annen form for støtte. Dette illustrerer behovet.

FORNY 2020 er selve livsnerven for universitetenes innovasjonsselskaper. Programmet administreres av Forskningsrådet, og skal utnytte resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner gjennom å stimulere til profesjonell, effektiv og spesialisert kommersialiseringsvirksomhet ved universiteter, sykehus, forskningsinstitutter og høyskoler. Vi har bedt om at FORNY-programmets budsjetter dobles, og håper at nye ressurser rettes mot prosjekter i tidlig fase. Det er de lokale prosjektmidlene i tidlig fase som skaper mest dynamikk. Universitetene kan ikke overta for FORNY.

En styrking av FORNY til 300 millioner kroner i året vil koste 130 millioner kroner. En slik investering vil redusere innovasjonskøen ved universitetene og vil utløse privat kapital. Inven2s oppstartsselskaper har alene innhentet like mye privat kapital de siste 18 måneder som hele FORNY-programmet har kostet siste 10 år. Vi må opprette et pollenfond på 500 millioner kroner for investering i tidlig fase, et såkornfond på 500 millioner spesielt rettet mot livsvitenskap og bioteknologi og et samhandlingsråd for forskning og innovasjon sammensatt av representanter på høyt nivå fra de relevante departementene. Samhandlingsrådet bør opprettes for sikre et bedre samspill mellom de viktigste finansieringsaktørene i Norge (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva) og med dette sørge for at det alltid er klart hvem som har ansvaret for å finansiere verifiseringen av innovative ideer.

Livsvitenskap og bioteknologi må tas hensyn til i tidligfasestøtte fordi disse områdene har et spesielt stort innovasjonspotensial. Ved universitetene har vi de idéene som kan bringe oss fra særstilling til omstilling. Men idéene må hjelpes fram gjennom investeringer der utfordringen er størst og køen lengst.

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 27. mai 2015 00:14 - Sist endret 15. juni 2015 12:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere