Nødvendig satsing på IKT

I det norske samfunnet ser vi at det er et økende gap mellom tilbud og etterspørsel på IKT-kompetanse. Det trengs flere studieplasser for teknologifag og en tyngre satsing på digitale ferdigheter i utdanningsløpet. UiO vil gjerne bidra.

For snart 250 år siden ble den første industrielle revolusjon drevet fram av maskinell produksjon og en rekke banebrytende innovasjoner. I dag opplever vi på mange måter en ny revolusjon der informasjonsteknologi og nye kommunikasjonsformer står helt sentralt. Vi står foran store endringer i hvordan vi jobber, transporterer varer, behandler sykdom og leverer velferdstjenester. IKT fortjener betegnelsen «muliggjørende teknologi».  

I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er de muliggjørende teknologiene – inklusive IKT - ett av seks satsingsområder. Det er bra, men det haster å komme i gang med satsingen.

I fjor bestilte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en analyse for å undersøke behovet for avansert IKT-kompetanse fram mot 2030. Analysen avdekker en urovekkende underdekning på folk med solide teknologikunnskaper. Hver fjerde IKT-stilling kan stå ubesatt om 15 år.

Utdanningskapasiteten må og kan økes. Etterspørselen er størst fra IKT-næringen selv, men vi ser også en økende etterspørsel i offentlig sektor og på områder der IKT inngår som viktig komponent i produkter og tjenester. 

I en interpellasjon i Stortinget i dag, den 28. april, spør Marianne Aasen (Ap) kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hvordan regjeringen vil sikre en økning av kapasiteten til norsk IKT-utdanning for å møte den store etterspørselen i både privat og offentlig sektor. Universitetet i Oslo kan øke utdanningskapasiteten med 25 prosent på bachelornivå og 50 prosent på masternivå innen 2018 dersom vi starter forberedelsene nå. Det er først og fremst vitenskapelige stillinger som må til for å styrke veiledningskapasiteten på de sentrale IKT-fagene hvor etterspørselen etter kandidater er særlig stor og forventes å være stor i årene som kommer.

En strategisk satsing på IKT må også omfatte en styrking av digitale ferdigheter i utdanningsløpene, ikke minst i lærerutdanningen. Dette er fordi IKT ikke bare er et sluttprodukt, men selve grunnlaget for omstilling i både offentlig sektor og mange norske bransjer, samt et utgangspunkt for nye næringer, også de vi ennå ikke vet om.

Denne bloggen er basert på mitt innlegg i dagens utgave av Dagsavisen, forfattet sammen med administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Også se http://abelia.no/ikt/norges-sviktende-ikt-plattform-article3393-137.html

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 28. apr. 2015 18:31 - Sist endret 15. juni 2015 12:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere