Olav Thon deler ut internasjonale og nasjonale priser den 5. mars

Den 5. mars skjer det: For første gang utdeles Olav Thons faglige priser. Seremonien foregår i Universitetets aula og er åpen for alle. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Olav Thon Stiftelsen har besluttet å dele ut priser samt støtte til undervisningsrelatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. En internasjonal forskningspris skal belønne banebrytende forskning, mens nasjonale priser skal honorere fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå.

Den internasjonale forskningsprisen for 2015 på 5 millioner norske kroner deles likt mellom professor Judith Campisi, Buck Institute for Research on Aging, California, USA, og professor Yosef Shiloh, Tel Aviv University, Israel. Professor Campisi har forsket på aldring og har identifisert mekanismer som påvirker utviklingen av kreft og andre aldringsrelaterte sykdommer. Professor Shiloh forsker på stoffer som skader vårt arvemateriale (DNA) og søker å forstå hvordan de skadelige virkningene av disse stoffene kan motvirkes.

De nasjonale prisene for fremragende undervisning tildeles professor Anders Malthe-Sørenssen, Universitetet i Oslo, og professor Edvin Schei, Universitetet i Bergen. Begge gis en pris på NOK 500 000. Anders Malthe-Sørenssen har modernisert fysikkundervisningen ved Universitetet i Oslo mens Edvin Schei har vært en pioner i å introdusere praksis og profesjonsutøvelse tidlig og som en integrert del av medisinstudiet ved Universitetet i Bergen.

I tillegg gis støtte til undervisningsrelatert forskning i fire fagmiljøer. Vinnerne er miljøene til førsteamanuensis Jørn H. Hansen ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, professor Carl Angell, professor Ellen K. Henriksen og førstelektor Cathrine W. Tellefsen ved Universitetet i Oslo, professor Peter Aleström og professor Charles McLean Press, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og  professor Aslak B Buan, professor Petter Bergh og professor Mats Ehrnström, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Stiftelsen har opprettet fagråd som innstiller prisvinnere i de forskjellige kategoriene etter nominasjoner fra utenlandske vitenskapsakademier (for den internasjonale prisen) og fra norske universiteter og høgskoler (for nasjonale undervisningspriser og for støtte til forskning som skal bygge opp under fremragende undervisning).  

Det er flott at vi nå har fått internasjonale priser som dekker et bredt fagfelt og som denne gangen går til et forskningsområde som tidligere kanskje ikke har fått den oppmerksomheten som det fortjener.  Forskning på aldring og på de mekanismene som holder våre celler og vårt arvestoff intakt over tid, blir stadig viktigere, gitt aldringen av befolkningen og våre forventninger om en verdig og aktiv alderdom.   

De nasjonale prisene er ment å skulle støtte opp under arbeidet for å styrke utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. La oss bare innrømme det: Det har alltid vært større prestisje knyttet til forskning enn til utdanning.  Begge oppgaver er viktige for samfunnet, og for begge oppgaver er kvalitet avgjørende. Men dessverre er det ofte slik i dag at lærere som gjør en eksepsjonell innsats for utdanningen, verken synliggjøres eller anerkjennes. Mitt håp er at de nye utdanningsprisene vil bidra til å rette på dette og gi undervisning en høyere status. Det er jo tross alt slik at det er våre ferdig utdannete kandidater som er vårt viktigste bidrag til samfunnet. Ifølge Perspektivmeldingen utgjør nåverdien av framtidig arbeidsinnsats over 80 prosent av nasjonalformuen, Dette forteller oss at utdanningskvalitet er viktig for utvikling av både individ og samfunn.

Den filantropiske tradisjon er basert på troen på at enkeltmennesker kan løfte samfunnet - og til og med bevege verden - ved å gi av sine finansielle midler, tid og kompetanse uten å tenke på egen økonomisk vinning. Enkeltmennesker må få lov til å ha visjoner for et bedre samfunn og må få lov til å realisere dem.

Det er gledelig å se at den filantropiske tradisjonen er på fremmarsj i Norge.

---------

Påmelding til prisutdeling:

www.uio.no/olav-thon-stiftelsens-priser/

seminar med vinnerne av den internasjonale forskningsprisen

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 26. feb. 2015 23:00 - Sist endret 15. juni 2015 12:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere