Sentralbanksjefen til Blindern

I dag 25.februar kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Blindern for å holde en tilpasset versjon av sin offisielle årstale. Dette er et tilbud for studenter ved alle våre universiteter og høyskoler. Blindern-besøket er blitt en tradisjon, og vi regner med fullt hus som vanlig.

Norges Bank, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Karrieresenteret står for organiseringen av dette arrangementet.

Øystein Olsen holder sin Blindern-tale bare et par uker etter at Produktivitetskommisjonen la frem sin første rapport. Rapporten peker på at Norge uten olje som vekstmotor må ned på helt andre inntektsnivåer om vi ikke bedrer vår produktivitet.  Og Sentralbanksjefen nevnte i originalversjonen av sin tale at «skulle oljeinntektene faller, trenger vi flere ben å stå på. Da vil også vi måtte gå gjennom omstillinger som legger grunnlag for ny vekst».

Universitetene vil ha en sentral rolle i den omstillingen Norge står foran og som sentralbanksjefen varsler. For utdannelse blir avgjørende. En høyt utdannet befolkning gir god omstillingsevne. Ja, så enkelt kan det sies.

Perspektivmeldingen fra 2013 viser at nåverdien av framtidig arbeidsinnsats utgjør 81 prosent av nasjonalformuen, mens petroleumsformuen utgjør kun 4 prosent. Det forteller oss at langsiktig investering i mennesker og i kunnskap er uhyre viktig. Utdanning av høy kvalitet skal sikre utvikling av både individ og samfunn.

UiOs satsing på livsvitenskap er høyst relevant i enhver diskusjon rundt omstilling. Livsvitenskapssatsingen vil gi grunnleggende ny forståelse samtidig som den  har et stort potensial for næringsutvikling. I følge den svenske regjeringen sysselsetter svenske selskaper innen livsvitenskap mer enn 40 000 mennesker og eksporterer for rundt 90 milliarder svenske kroner.

Denne næringen er en del av den fremvoksende bioøkonomien som blir et stadig viktigere og grønnere alternativ til fossilbasert økonomi.  

Livsvitenskap er selve møteplassen for de muliggjørende teknologiene: Bioteknologi, nanoteknologi, informasjonsteknologi, materialkunnskap. Det er forskningen og kunnskapen som oppstår i møtet mellom disse teknologiene som vil danne grunnlaget for mye av fremtidens næringsliv og for den omstillingen vi står overfor.

Universitetets oppgave er å la seg inspirere av de utfordringene som Sentralbanksjefen tar med seg til Blindern i dag.  

Jeg har tidligere skrevet om hvordan samvirket mellom muliggjørende teknologier gir nye muligheter: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Et-intenst-kapplop-7278577.html 

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 25. feb. 2015 05:28 - Sist endret 15. juni 2015 12:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere