Strukturmeldingen: Overdreven tro på sammenslåinger

Strukturmeldingen legges ikke fram før på fredag, så foreløpig kjenner vi ikke detaljene. Men vi har lenge visst at sammenslåing vil være det sentrale temaet i meldingen. Dette er også signalet etter pressekonferansen i dag. 

Ingen er imot kvalitet, og det er sikkert slik at sammenslåinger kan fremme kvalitet. Men noen sikker vei  til kvalitet er sammenslåinger ikke. Erfaringene fra andre land forteller oss dette.  Det vi vet, er at sammenslåinger er en ressurskrevende vei å gå.  Transaksjonskostnadene vil bli store.

Det ville være paradoksalt dersom dyre sammenslåinger trekker ressurser bort fra andre og mer treffsikre tiltak for kvalitetsheving i sektoren. For UiO går veien til kvalitet gjennom satsing på internasjonalisering og EU-forskning, rekruttering og talentutvikling, samt tverrfakultære satsinger. Og så ønsker vi at regjeringen skal fortsette opptrappingen av ressursene som Forskningsrådet disponerer for frie, forskerinitierte prosjekter (FRIPRO). Romslige budsjettrammer for prosjekter initiert av forskerne selv er den sikreste vei til fremragende forskning. Også her kan vi støtte oss på erfaringer fra andre land.

Vi spør oss om departement og regjering har lagt stor nok vekt på det enkle budskapet: At det er mer enn én vei til høy kvalitet. Svaret vil vi få på fredag. 

--------------

Støtter regjeringens strengere kvalitetskrav (UiOs pressemelding 25. mars)

Regjeringen skjerper kravene til master- og doktorgradsprogrammer (Uniforum)

Stortingsmeldingen i universitetsavisene (Uniforum)

Size matters (pdf av debattinnlegg i Dagsavisen 26. februar)

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 25. mars 2015 18:39 - Sist endret 15. juni 2015 12:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere