Talentutvikling med ERC i sikte

I dag er det et viktig møte i Regjeringens representasjonsbolig. Statsministeren har invitert representanter fra universitets- og høyskolesektoren til å diskutere en rekke sentrale spørsmål. Blant spørsmålene er disse: Hvordan kan vi gjenkjenne talent? Hvordan legger vi til rette for å utvikle talentene våre?

Universitetet i Oslo har flere ERC-grants enn resten av de norske universitetene til sammen. Klikk for større versjon

Hvilket sammenfall i tid! Rett før helgen ble det klart at UiO får tre nye Starting Grants fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). UiO har nå 15 Starting Grants og 28 ERC Grants totalt, dersom vi også regner med Advanced Grants og Consolidator Grants.

De tre som nå fikk gode nyheter fra ERC, er Koen Vervaeke, Institutt for biovitenskap, Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt og Kristin Asdal, TIK-senteret. Gratulerer!

Tidligere i denne runden har UiO-forskerne Ann-Cecilie Larsen, Fysisk institutt, og Simen Kvaal, Kjemisk institutt, fått  Starting Grants. Dette betyr at UiO har fått fem Starting Grants totalt i denne omgangen. Dette er tidenes uttelling for UiO! Ekstra hyggelig er det at tre av de fem er kvinner, da det er en stor overvekt av mannlige ERC-vinnere fra før.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utmerker seg ved sin suksess i ERC. Fakultetet har knekket ERC-koden, og har gjort dette på en måte som andre sikkert kan la seg inspirere av. Fakultetet er på vei mot europatoppen når det gjelder uttelling fra ERC.

Vi skal ikke bare gratulere de nye ERC-stipendiatene, men også alle dem som utgjør det støtteapparatet som er så avgjørende for suksess i ERC. Å knekke koden i ERC krever god ledelse og et målrettet og langsiktig arbeid i hele organisasjonen. Og ikke minst: Forskere og fagmiljø må være motiverte. De må se de store mulighetene som ligger i det å vinne fram med en søknad til ERC.

Og da er vi tilbake til temaet for møtet i dag, i Regjeringens representasjonsbolig: Å arbeide målrettet mot et ERC Starting Grant er et viktig element i vår talentutvikling. Mange av dem som forsøker seg, vil ikke nå opp. Men alle vil ha stort utbytte av selve søknadsprosessen. Å posisjonere seg for ERC inspirerer!  Man «tvinges» til å tenke nytt - til å sette sin forskning inn i nye og originale sammenhenger. Søknadsprosessen gir et løft til egne ambisjoner.  

Veiledning og støtte i retning av et ERC Starting Grant er talentgjenkjenning og talentutvikling i ett sveip.

I ERC er det kun kvalitet som teller. Det er ingen tematiske føringer. Her kan forskere fra alle fagområder vinne fram med sine originale ideer. Og desto bedre og mer originale idéene er, desto større sjanse for suksess. Etableringen og satsingen på ERC bygger på oppfatningen av at de store gjennombruddene sjelden kommer på bestilling, men gjennom forskerinitierte prosjekter av høy kvalitet. Det er utmerket at ekspertutvalget for ny finansieringsordning for universiteter og høyskoler foreslår en styrket insentivering av ERC-finansiering. I rapporten heter det: «En indikator for inntekter fra alle EU-prosjekter (forskning, utdanning og regionale prosjekter) med fast stykkpris og åpen budsjettramme. ERC-midler gis dobbel uttelling sammenlignet med øvrige EU-midler.»

Jeg håper og tror at dette forslaget blir stående, til det beste for utvikling av norske forskertalenter.  

 

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 23. feb. 2015 03:59 - Sist endret 15. juni 2015 12:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere