UiO-festival i et åpent universitet

Eva Joly entrer scenen i Sophus Lies auditorium. Foto: Yngve Vogt /apollon

 

En uke har gått siden årets UiO-festival, og vi kan se det hele på litt avstand. Vi registrerer at over 7000 mennesker besøkte oss i løpet av de tre dagene festivalen varte. Barneuniversitetet holder stand som det mest populære enkeltinnslaget, og Maj Britt Andersen trekker flest folk. Men det var også meget godt oppmøte i vårt største auditorium – Sophus Lie – der vår æresdoktor Alan Rusbridger diskuterte følgene av Snowden-avsløringene, der Eva Joly spurte om man kan kjøpe seg trygghet ved å gi opp frihet, og der Shaykh Dr. Muhammed al Ninowy -  rangert som en av verdens mest innflytelsesrike muslimer – debatterte ekstremisme med vår egen Øystein Sørensen og med medlemmer av andre tros-samfunn. I samme auditorium deltok vi i en dyp samtale om kvinners ytringsfrihet mellom Deeyah Khan og vår teologidekan Aud Tønnessen.

Dette er UiO-festivalen i et nøtteskall – fra det muntre til det alvorlige, fra kultur til kunnskap, fra sang for barn til de mest komplekse utfordringene vi står overfor i dag. Og da dreier det seg ikke bare om ekstremisme, terror og ytringsfrihet, men også om slike temaer som krisen i Ukraina, global helse og livsvitenskap, antibiotikaresistens, klima og energi. UiO-festivalen gir oss en mulighet til å sette de vanskeligste og mest dagsaktuelle temaene på agendaen for et bredt publikum. Våre egne studenter, ansatte og alumni kommer med sine familier, vi får besøk av barn og ungdom som kan bli fremtidige studenter ved UiO, og vi når fram til mennesker som kanskje ikke har et annet bilde av UiO enn det som gis gjennom aviser og medier.

For ikke lenge siden skrev Knut Olav Åmås i Aftenposten om det han kalte «den nye offensiviteten» i akademia: «Den innebærer at tunge, kompetente krefter i akademia legger av seg gravalvoret og selvhøytideligheten i møte med resten av samfunnet, og snarere bruker sin fortellerglede, kommunikasjonsevne og vilje til å prege det.» Ja, det er nettopp dette vi gjør under UiO-festivalen. Vi inviterer samfunnet inn. Jeg er overbevist om at dette gir oss legitimitet. Festivalen er demokratisering av kunnskap og en del av den åpne og opplyste offentlige samtalen som Grunnlovens reviderte paragraf 100 sier at vi skal legge til rette for.

Vårt strategiske råd gir klare anbefalinger i sin rapport “Build a ladder to the stars”: Vi må bli enda mer utadvendte. «An ‘outward--‐looking’ university is open and connected to what is going on locally, nationally and globally. …The role of universities in an innovation ecosystem is not only to produce and transfer new knowledge to society but to interact with the rest of society.”

I et Europa der universitetenes autonomi settes under press, er det viktig å huske på at det beste vernet for vår egen autonomi er å bruke den. Det gjør vi, nettopp ved å åpne opp for samfunnet rundt oss, ved å åpne debattarenaer der kulturer og meninger møtes og støter sammen, og ved å åpne og tilrettelegge for den tverrfagligheten som trengs for å belyse og angripe de største og vanskeligste utfordringene vårt samfunn står overfor. Ved å gjøre dette, viser vi hvor viktige universitetene er og vil bli.  

Dette var temaer jeg tok opp for noen dager siden da jeg var invitert til å holde et foredrag for European University Association (EUA) i Antwerpen.

Tilbake til UiO-festivalen.

Jeg tror ikke det er alle som forstår hvilken enorm utfordring et slikt arrangement er - når det gjelder planlegging, logistikk og alt det praktiske som må gjøres både forut for og under selve arrangementet. Over 70 personer deltok på forskjellige måter. Takk til dere alle. Takk til både Eiendomsavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen, og takk til alle studentene som gjorde en så god og synlig innsats. Takk til våre foredragsholdere. Og ikke minst: Takk til vår festivalgeneral, Gjøril Songvoll.

Øvelse i Livredding på Frederikkeplassen. Foto: Yngve Vogt /apollon
Øvelse i Livredding på Frederikkeplassen. Foto: Yngve Vogt /apollon

 

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 1. mai 2015 15:35 - Sist endret 15. juni 2015 12:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere