UiO i samfunnsdebatten

Universitetenes tredje samfunnsoppdrag er formidling. Vi skal være i dialog med samfunnet, vi skal gjøre kunnskap tilgjengelig, og vi skal løfte og belyse aktuelle problemstillinger.

En viktig måte å ta dette ansvaret på, er gjennom å invitere til seminarer, forelesninger og debatter. For den som følger UiOs arrangementskalender er det mye å velge i. Men i informasjonssamfunnet drukner vi av og til i både informasjon og tilbud. Jeg vil derfor gjerne gjøre oppmerksom på tre viktige seminarer som er åpne for alle, og som jeg vil oppfordre alle til å få med seg.

Vi begynner allerede førstkommende helg, med Viten på lørdag. Viten på lørdag består av en rekke populærvitenskapelige seminarer, og er resultatet av et samarbeid mellom Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Lørdagens tema er Den digitale pasienten. Spørsmål som stilles og forsøkes besvart, er blant annet:

  • Hvordan kan store datamengder brukes til å forbedre behandlingen for deg som pasient?
  • Kan en app forhindre underernæring?
  • Kan databehandling hjelpe oss i kampen mot kreft? 

Tid og sted: 7. mars 2015 13:00 - 14:30 i Universitetets Gamle Festsal, Karl Johans gate.

Tilgang til energi er en av verdens største utfordringer. UiO:Energi arrangerer derfor seminaret The Energy Challenge of the Global South. Seminaret tar for seg det overordnede spørsmålet om hva som trengs for å gi mer enn en milliard mennesker tilgang til energi. Utenriksdepartementet utvikler nå en ny strategi for Norges bistand til grønn energi, og UD kommer for å presentere arbeidet. Æresgjesten er Dipal Chandra Barua, direktør for organisasjonen Bright Green Energy Foundation, som jobber med å fremme bærekraftige energiløsninger på landsbygda i Bangladesh. Det er også innledere fra næringsliv og akademia, etterfulgt av en paneldebatt.

Tid og sted: 11. mars kl. 8.30 til 14.00 i CIENS Toppsenter, Forskningsparken

Etter angrepet mot Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris opprettet vi en forelesningsserie kalt «Etter Paris». Tre nye forelesninger i denne rekken er nå klare:

16. mars: Truer Midtøsten Europa?

Terrorhandlingene i Paris og København fant sted mot et bakteppe av blodige konflikter i Midtøsten. Skal vi forstå mulige sammenhenger mellom det som skjer der og det som skjer her, må vi forstå hvordan spørsmålet om ytringsfrihet fremstår for sentrale aktører i den arabiske verden.

Innledere: Bjørn Olav Utvik, Brynjar Lia og Nora Eggen, UiO. Ordstyrer: Lars Gule, HiOA

23. mars: Antisemittismens tilbakekomst

Ser vi med angrepene på jøder i Paris og København tilbakekomsten av en voldelig antisemittisme i Europa, og har denne antisemittismen også funnet veien til Norden?

Fagansvarlig: Andreas Snildal, UiO. Innlederne er ikke på plass ennå.

26. mars: Løper mediene terroristenes ærend?

Terrorister er avhengig av mediene for å få oppmerksomhet og å skape frykt, og forholdet mellom mediene og terrorisme har blitt beskrevet som en symbiose. Seminaret diskuterer redaksjonelle dilemmaer knyttet til dekningen av terror.

Innledere: Gunn Enli og Mona Abdel-Fadil, UiO og Petter Nesser, FFI, m.fl. Ordstyrer: Espen Ytreberg, UiO.

Alle Etter Paris-seminarene finner sted på Litteraturhuset, kl. 18-19.30.

Alt ligger til rette for en mars måned full av inntrykk og ny innsikt!

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 5. mars 2015 13:16 - Sist endret 6. juli 2016 13:26

Blir det gjort opptak av seminarene og forelesningene?

Hei, kjempefint med slik helt åpne seminarer, forelesninger og debatter som tar opp brennaktuelle saker. Det står ingen ting i bloggen om disse eventuelt blir sendt LIVE (streamet/strømmet) eller om det blir gjort opptak som kan sees etterpå? Ville være fint om UiO kunne spre dette til alle i Norge, også de som bor utenfor Oslo. Teknologien er der, men det krever menneskelige ressurser til å gjennomføre i og med at UiO i liten grad har installert utstyr og teknologi som gjør dette mer eller mindre automatisk.

Skrevet av: Bent Kure (ikke bekreftet)

anonym@webid.uio.no - 6. mars 2015 13:55

Opptak

Hei, angående Viten på lørdag så har vi ikke en streamingtjeneste for øyeblikket. Vi kommer til å gi tydelig beskjed dersom dette kommer på plass.
Alle presentasjonene blir tilgjengeliggjort på www.uio.no/viten-pa-lordag.

Skrevet av: Thomas Olafsen

anonym@webid.uio.no - 9. mars 2015 11:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere