Universiteter og høgskoler i tvungen tango

«Universiteter og høyskoler presses inn i brå samliv. Det kan koste mer enn det kaster av seg.» Dette var ingressen til Inger Merete Hobbelstads kommentar, publisert i Dagbladet den 23. februar. Hun viser til den pågående debatten om struktur i universitets- og høgskolesektoren – en debatt som for noen institusjoner kan munne ut i en tvungen tango.

Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å fortsette singletilværelsen, selv om dette betyr at vi ikke lenger er størst. Betyr det at vi ikke tenker struktur? Nei, vi har allerede fusjonert innenfor innovasjon, der vi vet at størrelse er viktig.

Så jeg stiller følgende opplagte spørsmål: Hvorfor er ikke innovasjon brakt inn i debatten om struktur?

Størst er ikke nødvendigvis best når det gjelder forskning og utdanning. Men størrelse er helt avgjørende når det gjelder innovasjon og næringsbygging. Erfaringene fra utlandet er entydige: For å lykkes må innovasjonsselskapene kunne trekke på idéer fra en stor portefølje av forskningsprosjekter. Det skal mange idéer til for at én skal ta av og bli til et produkt eller en prosess med stor nytteverdi for næringsliv og samfunn. Og mange idéer må håndteres for at innovasjonsapparatet skal bli godt og effektivt.  Når det gjelder innovasjon er størst oftest best.   

Femårsjubileum for fusjonen som ga oss Inven2

At størrelse teller var motivasjonen for at Universitetet i Oslo (UiO) og Helse Sør-Øst tok grep og slo sammen sine innovasjonsselskaper til ett stort. Det fusjonerte selskapet heter Inven2 og ble etablert for fem år siden. Det eies av Oslo Universitetssykehus (OUS) og UiO i fellesskap og er allerede blitt ledende i Norden. Inven2 skaper nye arbeidsplasser og bidrar til helse og til teknologiutbredelse. Medikamentet Xofigo – mot prostatakreft - er et eksempel. Det er utviklet fra Kjemisk institutt ved UiO og OUS, Radiumhospitalet og har skapt nærmere 160 nye arbeidsplasser. Produktet ble lisensiert inn av Bayer, og senere ble selskapet, Algeta, overtatt av Bayer for 17,6 mrd. kroner. Inven2 mottok i 2014 260 nye idéer og 52 av disse munnet ut i nye selskaper eller nye teknologilisenser.

UiOs satsing på livsvitenskap vil gi et ytterligere løft til innovasjon for helse.

Rammebetingelser og struktur for innovasjon

Fremragende forskning gir fremragende innovasjon, og de gode idéene kommer svært ofte fra grunnforskningsprosjekter initiert av forskerne selv.  For å ta ut det store innovasjonspotensialet må vi se på både rammebetingelser og struktur. Institusjoner som hver for seg er for små til å bygge god nok ekspertise rundt mange nok ideer, bør søke samarbeid med andre, og vi bør se på mulighetene for spesialisering inn mot spesifikke fagområder som livsvitenskap og teknologi.

Det er besynderlig at innovasjon er utelatt i debatten om struktur siden det nettopp er innovasjon som kan tjene på en omstrukturering og arbeidsdeling.  Innovasjon hører definitivt hjemme i strukturdebatten.  For i innovasjon er størrelse viktig.  

----

Min kronikk om rammebetingelser for innovasjon: Innovasjon på 1-2-3-4 (pdf)

Svar i Dagbladet i dag 26. febaruar:  "Størrelse er helt avgjørende når det gjelder innovasjon"

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 25. feb. 2015 17:48 - Sist endret 15. juni 2015 12:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere