Universitetet + Osloskolen = sant

Klart for junioruniversiteter, proklamerer Dagens Næringsliv med store bokstaver i dag.  Jeg ville kanskje ha valgt en annen og mer treffende overskrift. Men vi er glad for at det skapes oppmerksomhet rundt den samarbeidsavtalen som tidligere denne uken ble inngått mellom UiO og Utdanningsetaten i Oslo kommune.  Det er denne avtalen DNs oppslag henviser til.

Avtalen om skolefaglig samarbeid er viktig. For det er på tide å bryte ned grensene mellom skole og universitet. Disse grensene har vært for skarpe. Overgangen fra elev til student er ofte ganske så utfordrende. Det tar tid å lære seg hva et universitet er og hva det betyr å studere. Og det kan vise seg at valget av fag ikke var det riktige. Et tettere samspill mellom skole og universitet kan bidra til å redusere frafall, styrke motivasjonen og øke treffsikkerheten i valg av studium.

Avtalen innebærer at UiO skal være sterkt involvert i utviklingen av to nye skoler: Hersleb videregående og Blindern 8.-13. trinn. Selv om de lærerne vi utdanner er vårt viktigste bidrag til skolen, ser vi at vårt engasjement i skolen må være mye bredere enn som så. En arbeidsgruppe med fagpersoner fra UiO og Osloskolen er i gang for å finne områder for godt faglig samarbeid.  Et viktig mål for samarbeidet er å styrke rekrutteringen til fag som det nå er stort behov for i arbeidslivet – slik som teknologi- og realfag.

På Tøyen vokser den nye Hersleb videregående skole fram, en skole som skal satse på biologi og geofag i tett samarbeid med Naturhistorisk museum og fagmiljøene på Mat-Nat. Dette blir et moderne og attraktivt skolebygg. Siden skolen fortsatt er under konstruksjon, ble signering og Åpen Dag ved skolen arrangert på Tøyen Hovedgård.

Jeg venter meg mye av avtalen med Osloskolen. Kanskje kan vi finne selve oppskriften for hvordan man gjennom faglig samarbeid kan styrke utdanningskvaliteten både i skole og universitet.

Her finner dere ytterligere informasjon om avtalen.

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article270769-62569.html

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 17. jan. 2014 19:07 - Sist endret 15. juni 2015 12:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere