Vår tids største flyktningkatastrofe

Vi er alle påvirket av den flyktningkatastrofen verden nå er vitne til. UiO tar flyktningsituasjonen på det aller største alvor. Vi vurderer egne initiativ, og vi følger nøye med på de initiativene som nå tas av universiteter i Tyskland. Der har 60 universiteter tatt inn over seg den rollen utdanningsinstitusjonene har, for å sikre god integrering av flyktningene. Blant mange tiltak ser de på løsninger for å bistå flyktninger som ønsker tilgang til utdanning, men som ikke kan dokumentere sine kvalifikasjoner.

– EU-landene ignorerer årsakene til at afrikanere flykter til Europa, uttalte Fabrizio Gatti til Uniforum i fjor da han mottok UiOs menneskerettighetspris. Klikk for å lese oppslaget i Uniforum. Foto: Ola Sæther

I Norge må vi nå vurdere hvordan vi kan stille opp på best mulig måte.

UiO deltar allerede i, og har vært pådriver for, to programmer som er av særlig relevans: Students at Risk (StAR) og Scholars at Risk (SAR). I tillegg deltar vi i en stor internasjonal dugnad for Syria gjennom the Scholar Rescue Fund (SRF). UiO har tatt på seg å være vertskap for en internasjonal Scholars at risk-konferanse i november, og flyktningkatastrofen er et tema det er naturlig å diskutere da.

Vi er i gang med å vurdere om noen av de eksisterende ordningene kan utvides eller om det skal gjøres andre tiltak. Vi jobber med saken internt på UiO, men også overfor NOKUT og gjennom Universitets og høyskolerådet der vi har foreslått å benytte StAR og SAR i større utstrekning enn i dag.  Vi vet at mange av dem som flykter fra Syria, er høyt utdannete og vil kunne være en ressurs for et hvert land som mottar dem.

I krisen som har oppstått, har UiO også en viktig formidlingsrolle. De siste årene har UiO utviklet en tradisjon med at vi holder åpne forelesningsserier når kriser oppstår. Vi hadde «Etter 22/7 - forelesninger» og «Etter Paris-forelesninger». Nå planlegger vi en slik forelesningsserie for å nyansere og informere den offentlige samtalen om flyktningkrisen og håndteringen av denne. Flyktninger til Norge må møtes med kunnskap og ikke med fordommer.

Publisert 18. sep. 2015 15:26 - Sist endret 7. juli 2016 14:16

"Man skal ikke bruge medier til at forstå verden" - (Deadline på DR2) og fortsetter med at da trengs det bøker. Rosling sier at når folk i den vestlige verden er ferdige på skolen etter 15-20 år, så beholder de det de har lært livet ut. Det oppdateres ikke. https://www.youtube.com/watch?v=bcpjl0mxRvs (anbefales!)

Flykningeregnskapet fra Flykningehjelpen er interessant om hva slags bilde media har skapt av realitetene. Man tror at alle flyktninger kommer til Nord-Amerika, Europa og Australia, men sannheten er at bare ti prosent av flykningene drar til disse rike landene. De fattigste landene i verden tar seg av de 90 prosent av de 60 millioner flykninger som var registrert ved årsskiftet 2013-2014. Det burde kanskje vært motsatt? Før man ser på årsaker, religion, ideologi, integrering etc. så er det viktig å ha oversikt over fakta. Flykningehjelpen gjør en fantastisk innsats for å kartlegge verdens flykninger og bør være i bunnen av alle analyser mener jeg: http://www.flyktninghjelpen.no/?aid=9198835

Pål Magnus Lykkja - 22. sep. 2015 15:48

Flykningehjelpen har god oversikt over sentrale fakta, og her er de nøyaktige tallene jeg har fått fra dem med lenker:

"Utviklingsland huser over 86% av verdens flyktningene, ifølge de siste tallene fra UNHCR. Opp fra 70 % for et tiår siden. http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html

Av de internt fordrevne er andelen enda høyere. Over 96% befinner seg i utviklingsland.  Se full oversikt her: http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf

 

Totalt vil det si at mer enn 9 av 10 fordrevne befinner seg i utviklingsland."

Pål Magnus Lykkja - 23. sep. 2015 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere