English version of this page

Arbeidspraksis for flyktninger

UiO ønsker å legge til rette for å tilby arbeidspraksis for flyktninger som er deltakere på Introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Hensikten med arbeidspraksisen er at deltaker skal få språktrening og kjennskap til norsk arbeidsliv. Som deltaker er man i arbeidspraksisperioden under opplæring, og man lønnes ikke av praksissted.

Arbeidspraksisplasser vil bli løpende oppdatert og formidlet her. Aktuelle kandidater kan henvende seg til oppgitte kontaktperson via sin programrådgiver i den kommunen man er bosatt.

Publisert 30. mars 2022 15:28 - Sist endret 1. juni 2022 11:48