Universitetsplassen LIVE: Klimakrisen og det grønne skiftet: Hvilke muligheter finnes i havet?

Med Nina Jensen, REV Ocean, Catherine Banet, førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett (UiO), stortingspolitiker Espen Barth Eide, Ap og Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi i samtale med Aslak Bonde, kommentator i Morgenbladet.

Opptak av sendingen fra arrangementet

Hydrogen, havvind og karbonfangst og -lagring (CCS) er tre mulige satsinger for Norge i havrommet. Hva ligger til rette for en slik næringsutvikling? Og hvilke trusler mot sårbar natur og miljø vil det kunne medføre?

Deltakere: Nina Jensen, REV Ocean, Espen Barth Eide, Ap, nestleder Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Catherine Banet, førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett (UiO) og Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

Programleder: Aslak Bonde, journalist og kommentator i Morgenbladet.

Direktesending: Strømmes på denne nettsiden og på Universitetet i Oslos Facebook-side

Publisert 4. aug. 2020 14:47 - Sist endret 27. aug. 2020 13:46