Design av applikasjoner

For å sikre at applikasjoner er i tråd med UiOs designmanual, er det laget et eget design for applikasjoner med tilhørende malsett.

Hvem gjelder dette for

I utgangspunktet skal alle web-applikasjoner på UiO se slik ut. Men hvis det av tekniske eller ressursmessige årsaker ikke lar seg gjøre å implementere designet, er det mulig å søke om unntak.

Hvordan legge på designet

Det er laget et eget malsett (HTML, CSS og bilder) som du kan ta utgangspunkt i for å få applikasjonen til å se slik ut. Les mer om hvordan du tar i bruk malsettet for applikasjoner.

Beskrivelse av designet

Illustrasjon av appdesignet på desktop

Applikasjonsdesignet består av en topp, bunn og et felt for hovedinnhold. Toppen og bunnen består av en rekke innholdselementer.

Alle innholdselementene er påkrevd, bortsett fra valg av språk, forsiden og logg ut som avhenger av at det finnes støtte for dette i applikasjonen.

Stort skjermbilde av applikasjonsdesignet

Toppen

Illustrasjonsfoto

Applik­asjons­navn

Navnet på applikasjonen/systemet.

Navnet er også en lenke som skal peke til forsiden av applikasjonen. Etter en evt. innlogging skal lenken peke til siden som fremstår som forsiden etter at brukeren er logget inn.

Hvis applikasjonen ikke har en naturlig forside bør lenken fjernes fra applikasjonsnavnet.

Kort forklarende tekst under applikasjonsnavnet

En kort tekst (helst ikke mer enn 50 tegn) som beskriver hovedfunksjonen til applikasjonen. Ta utgangspunkt i de viktigste oppgavene en bruker kan få utført i applikasjonen. Denne teksten er frivillig, og er ment å bruke dersom applikasjonsnavnet trenger ytterligere beskrivelse.

Illustrasjonsbilde

Valg av språk

Hvis applikasjonen er tilgjengelig på flere språk, så skal muligheten for å endre språk plasseres til høyre i lenkeraden helt i toppen.

Globale menypunkter

Dersom applikasjonen har en global menystruktur kan dette plasseres i lenkeraden til høyre helt i toppen.

Hvis applikasjonen ikke har en naturlig global menystruktur bør elementene fjernes.

Logg ut 

Hvis applikasjonen tilbyr utlogging skal den plasseres nede til høyre med navnet til brukeren kombinert med en lenke for "logg ut" rett bak navnet.

Hovedinnholdet til applikasjonen

I hovedinnholdet er det foreløpig ingen formelle retningslinjer som følges. 

Uansett er det ønskelig at innholdsfeltet overholder de generelle retningslinjene for fonter og fargebruk som designmanualen beskriver for nettsider.

Bunnen

Seglet

Skal stå nede til venstre midtjustert under kolon i UiO-logoen.

Kontaktinformasjon

E-postadresse og/eller telefonnummer du kan ta kontakt med for å få hjelp med tjenesten.

Ansvarlig for denne tjenesten

Navn (med lenke til hjemmesiden) til enheten/avdelingen som har ansvaret for tjenesten.

UiO har en versjon 1 av applikasjonsmalen som ble tatt i bruk før 2017

Vi har en annen versjon av appikasjonsmalen i bruk på mange av UiOs applikasjoner. Nåværende applikasjonsmal skal brukes fra 2017. Første versjon kan fortsatt brukes av de som allerede har tatt den i bruk.

Last ned malsett, oversikt over endringer og tips for implementasjon av versjon 1 av applikasjonsmalen.

Publisert 17. feb. 2017 13:37 - Sist endret 17. feb. 2017 15:24