Design av nettsider

Offisielle nettsider - grid og layout

 • UiOs hovedsider (www.uio.no)
 • Fakulteter
 • Institutter
 • Sentre
 • UB og museer

Typografi

 • Overskrifter
 • Lenker
 • Lister

Knapper og søkefelt

 • Store knapper
 • Små knapper

Tabeller

 • Standard tabell
 • Standard tabell med sortering
   

Ikoner

 • Størrelse
 • Råd om valg av motiver

Spørsmål?