Arrangementer og events

På logo for arrangementer og events og faste etablerte ordninger, er det mulig å benytte en av  2 følgende logovarianter.

Variant 1:

Denne versjonen har samme oppbygging som hovedlogoversjon 1, men navnet etter kolon kan kun gjengis i  PMS Warm Grey 5 eller tilsvarende CMYK-verdi. Husk kort navn. Denne varianten har ikke enhetsnavn under logoen. Det er forstavelsen UiO og kolon som sier noe om tilhørlighet ved UiO

Variant 2:

Navnet på arrangementet gjengis i grått. Pass på at arrangementene ikke har for lange navn. Under arrangementsnavnet følger enhetslogo. Seglet kan plasseres enten foran logoen eller midtstilt under kolon i logoen nede til venstre i formatet.

Seglet kan plasseres enten foran logoen eller midtstilt under kolon i logoen. Navnet på arrangementet/ordningen kan kun gjengis i grått, ikke hvitt eller sort. Dette er viktig for å skille arrangementslogoer fra det vanlige logohierarkiet

Kontakt kommunikasjonsavdelingen ved behov for utforming av slik logo.

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 7. feb. 2013 10:29