Designelementer


 

Kolonet i logoen brukes som et selvstendig designelement i layout. I vanlig layout bør dette brukes i hvitt, sort eller grått, ev. gradert eller med transparens (bakgrunnen skinner gjennom). Dette avstemmes etter fargene i øvrig layout.

For å få full effekt av designelementet bør du være forsiktig med å benytte kolonet i mønsterrapport, men heller til å sette fokus på sentrale elementer i layouten.

Størrelsesforholdet mellom kolon som designelement og segl, skal være slik at kolonet har lik størrelse med seglet, eller gjengis i tydelig større eller mindre størrelse enn seglet.

Se eksempler på:

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 7. feb. 2013 10:24