Standard fonter for skjerm og dokumenter

For ordinær bruk, f.eks. på nett, i Office-pakken og til enkle trykksaker, brukes standardfontene Arial og Georgia.

Profilbærende fonter

I profilerende trykksaker brukes lisensfontene Swiss og Quaestor. Swiss er tidløs og lett lesbar. Den brukes i logoen og f.eks. i overskrifter. For større tekstmengder kan Quaestor brukes. Den er en moderne antikvaskrift som er distinkt og lett lesbar. Både Swiss og Quaestor er lisensfonter som er dedikert UiOs trykksaker og profileringsartikler.

For å bidra til optimal lesbarhet settes tekster generelt sett med rett venstre-, eller høyrekant, og ikke i blokksats.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 7. feb. 2013 10:22