Logo fakulteter

Typografi og kolon har faste proporsjoner og plassering i forhold til hverandre og kan ikke endres. Dette er UiOs logomal. Initialene UiO sammen med kolon er en fast sammensetning, mens navnetrekket skiftes ut ihht navnet på universitetets ulike enheter. Dette styrker UiO og bidrar til klarhet og fleksibilitet.

Logo for fakultetene følger UiOs logomal.

Send epost til grafisk-profil@admin.uio.no, ved behov for logooriginaler til nye enheter.

Logo for fakultetene følger UiOs logomal. Husk at seglet skal benyttes sammen med logoene. Samtlige logoer er også tilgjengelige i nynorsk og engelsk språkdrakt.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 2. juni 2015 13:34