Logo institutter og sentre

Typografi og kolon har faste proporsjoner og plassering i forhold til hverandre og kan ikke endres. Dette er UiOs logomal. Initialene UiO sammen med kolon er en fast sammensetning, mens navnetrekket skiftes ut ihht navnet på universitetets ulike enheter. Dette styrker UiO og bidrar til klarhet og fleksibilitet.

Logo for institutter og sentre følger UiOs logomal. Fakultetstilhørigheten settes opp på linje to. Her er også størrelsesforhold og proporsjoner faste.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 28. feb. 2013 10:35