Logo museene

Typografi og kolon har faste proporsjoner og plassering i forhold til hverandre og kan ikke endres. Dette er UiOs logomal.

Initialene UiO sammen med kolon er en fast sammensetning, mens navnetrekket skiftes til museets navn.

Logo for universitetets museer følger UiOs logomal, men ikke fargemessig. Museene har fått sine egne farger i kolonet, noe som gir signal om at disse har en annen egenart og tilknytning til UiO enn fakulteter, institutter og sentre.

Seglet benyttes i samme farge som for resten av UiO (100 magenta +100 yellow / PMS 485). Det er valgfritt om du vil legge seglet foran logoen(logoversjon 1) eller midtstilt under kolon i logo (logoversjon 2).

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 3. des. 2014 14:49