Logo Universitetsbiblioteket

Typografi og kolon har faste proporsjoner og plassering i forhold til hverandre og kan ikke endres. Dette er UiOs logomal.

Initialene UiO sammen med kolon er en fast sammensetning, som følges av navnet Universitetetbiblioteket. På linje 2 kommer henvisning til fagområdet det enkelte biblioteket dekker. Vær obs på at dette også gjennomføres på samme måten på engelsk.

Logo for Universitetsbiblioteket følger UiOs logomal. Størrelsesforhold og proporsjoner faste. Det er valgfritt om du vil legge seglet foran logoen (logoversjon 1) eller midtstilt under kolon i logo (logoversjon 2).

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 28. feb. 2013 10:32