Logo Universitetet i Oslo

Alle logoer består av kombinasjonen segl + uio: enhetens navn.

Det finnes to likestilte versjoner av logoen:

Logoversjon 1:

Seglet er plassert foran navn/logo og kan lastes ned sammenkopiert

Logoversjon 2:

Seglet plasseres midtstilt under kolon i navnet/logoen Ved nedlasting av logo, husk å laste ned både segl og navn.

Les mer om forholdet mellom logo og segl nedenfor.

Send epost til grafisk-profil@admin.uio.no, ved behov for logooriginaler til nye enheter.

Retningslinjer

Oppbygging
Illustrasjonen viser hvordan logoen er bygd opp og hvordan de ulike elementene «linjer» med hverandre. Kolon er optisk midtstilt mellom UiO og navnetrekket.

Logoversjon 1 - Forholdet mellom logo og segl

I versjon 1 ligger seglet foran enhetsnavnet. Hvis det på grunn av lange enhetsnavn er vanskelig å bruke denne logoversjonen, anbefales det å benytte logoversjon 2. Minste tillatte diameter på seglet er 15 mm. Blir seglet mindre enn dette, gror tegningen helt igjen.

Logoversjon 2 - Forholdet mellom logo og segl

I logoversjon 2 plasseres seglet løsrevet fra logo som et kvalitetsstempel nede til venstre på alle format.

Størrelsesforholdet mellom segl og logo skal være optisk likeverdig. Seglet bør ikke være mindre enn bredden på UiO+kolon (markert som x i illustrasjonen), men kan benyttes i større størrelser. Seglet skal som hovedregel være med der logo benyttes.

Avstand mellom logo og segl skal være tilstrekkelig til at de to oppfattes som enkeltstående elementer. Minimum er en seglhøydes avstand. Seglet midtstilles under kolon.

Minste tillatte bredde på navnetrekk (UiO : Universitetet i Oslo) er 35 mm. Minste tillatte størrelse/diameter på seglet er 15 mm.

Fargevarianter logo

Logoen finnes i tre fargevarianter; positiv (A), sort typografi med rødt
kolon og negativ (C), hvit typografi med rødt kolon. Positiv versjon
brukes på hvite og lyse bakgrunner, mens negativ versjon brukes på sorte og mørke bakgrunner. Skal logoen legges på rød bakgrunn benyttes variant B der typografien er sort og kolon er hvitt.

Rødfargen (PMS 485* eller C0,M100,Y100,K0**) er universitetets primærfarge. Mer om fargene i UiO-designet.

Alle logoer finnes også i nynorsk  og engelsk språkdrakt.

Plass rundt logo

For at logoen skal komme godt fram er det definert et område rundt
logoen. Dette området skal være fritt for andre meningsbærende
elementer. I størrelse tilsvarer dette feltet høyden på logo.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 2. juni 2015 13:34