Samarbeidslogo

Versjon 1

Ved samarbeidsprosjekter med andre aktører, benyttes denne logovarianten. Den tilsvarer logovariant 1.

Versjon 2

Samarbeidslogo versjon 2 er ment for bruk der UiO ramses opp som en av flere delaktører og hvor plassen er liten. Minstestørrelsen for denne logoen er bredde 15mm og maksstørrelse er bredde 50mm.

Merk: Denne logoen kan ikke brukes som erstatning for vanlig logo på steder hvor UiO er eneavsender.

Samarbeidslogo, versjon 2

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 28. feb. 2013 10:26