Segl på enheter med UiO-tilknytning


 

Baroniet Rosendal er eid av Universitetet i Oslo. Baroniet er en type enhet som viser UiO-tilhørigheten kun gjennom bruk av seglet. Dette plasseres nederst til venstre som på øvrig UiO-materiell.

Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen hvis det er tvil om hvilken type tilknytning den aktuelle enheten har til UiO.

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 28. feb. 2013 10:34