Segl


 

Apollon ble vedtatt benyttet som segl i 1828, men først tatt i bruk i 1835. Sirkelen med det latinske navnet, Universitas Osloensis, stiftelsesåret (1811) og Apollon er universitetets merke.

Seglet har gjennom årenes løp beholdt sitt valg av motiv. Den siste oppdateringen er en optimalisering av tegningen i strektykkelse og detaljering, slik at den også fungerer bedre på digitale flater.

Seglet skal, så langt det er mulig, gjengis med hvit tekst og tegning på rød sirkulær bakgrunn, som vist her. Det kan også unntaksvis, og primært der farger ikke er mulig,  gjengis med sort bakgrunn. Seglet kan ikke gjengis i andre farger enn rødt og sort.

Seglet gir assosiasjoner til bruken av gamle lakksegl. Et slikt segl kommuniserte faglig og samfunnsmessig posisjon.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 28. feb. 2013 10:36