Retningslinjer for seglet

Farge

Seglets høyrøde farge er hentet fra tradisjonelle, røde lakksegl. Seglet skal derfor i fargeversjon alltid gjengis i rødt med hvit tegning og hvit tekst – uansett bakgrunn. I sort/hvitt-trykksaker kan seglet gjengis i sort.

Plassering

Ved bruk av logoversjon 1 plasseres seglet foran logo/navn. Ved bruk av logoversjon 2 plasseres seglet i layout til venstre og i bunnen av formater. Avstand til venstrekant og bunn av formatet skal, hvis mulig, være lik. Dette bør ideelt sett gjennomføres alle steder hvor logoversjon 2 benyttes.

Plass rundt segl

For at seglet skal komme godt fram er det definert et område rundt. Dette området skal være fritt for andre meningsbærende elementer. I størrelse tilsvarer  dette feltet diameteren på seglet.

Minste tillatte størrelse

Minste tillatte bredde på seglet i trykksaker er 15 mm. Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen om produkter som krever mindre størrelser.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 7. feb. 2013 09:05