Trykksaker

UiO er en stor avsender av trykt informasjon, som f.eks. i brosjyrer, plakater, forskjellige avhandlinger, mapper med mer. Det er viktig med en klar og gjenkjennelig avsender og at designen fra designmanualen benyttes.

Logo (navn) plasseres slik at det er godt lesbart.

Logosegl plasseres nede til venstre. Pass på at omgivelsene ikke er for rotete.

Hovedfarger på grafiske elementer er hvitt, svart og varmgrå. Vær forsiktig med fargen rød. For mye rødt kan ta oppmerksomheten fra logo og logosegl.

Kolon kan brukes som grafisk element.

Bruk gjerne fargefelter i hvitt, varmgrå, svart eller transparent for å fremheve tittel, logo og segl.

 

Publisert 21. sep. 2010 11:08 - Sist endret 7. feb. 2013 10:42