English version of this page

Bygningsoversikt

Åpningstider og historie:

Sorter tabellen ved å klikke på en kolonnetittel, for eksempel "Beliggenhet".
Bygning Bygningskode Beliggenhet
Aulaen, se Domus Media SE01 Sentrum
Medisinsk bibliotek, Rikshospitalet,   Gaustad
Biologen  AN01 Drøbak
Blindernveien 11 BL30 Blindern
Lids hus TØ03 Tøyen
Chateau Neuf BL38 Blindern
Observatoriet SE37 Sentrum
Domus Academica SE02 Sentrum 
Domus Athletica GA10 Gaustad
Domus Bibliotheca SE03 Sentrum 
Domus Juridica SE27 Sentrum
Domus Media og Universitetets aula SE01 Sentrum
Domus Medica GA01 Gaustad 
Domus Medica tilbygg GA21 Gaustad
Domus Odontologica GA02 Gaustad
Domus Theologica BL29 Blindern
Eilert Sundts barnehage BL12 Blindern
Eilert Sundts hus, blokk A BL09 Blindern
Eilert Sundts hus, blokk B BL10 Blindern
Farmasibygningen BL25 Blindern
Forskningsparken GA11 Gaustad
Børrestuveien 3 (tidl. Forskningsveien 3B) GA14 Gaustad
Frederikke BL03 Blindern
Frederiks gate 3 SE07 Sentrum
Fysikkbygningen BL24 Blindern
Geologibygningen BL19 Blindern
Waldemar C. Brøggers hus TØ04 Tøyen 
Georg Morgenstiernes hus BL16 Blindern
Georg Sverdrups hus BL27 Blindern
Gullhaug torg AN40 Nydalen
Gunnar Randers vei 19 AN37 Kjeller
Gydas vei 8 BL40 Blindern
Gymnastikkbygningen SE05 Sentrum
Harald Schjelderups hus GA09 Gaustad
Harriet Holters hus BL11 Blindern
Helga Engs hus BL20 Blindern
Henrik Wergelands hus BL06 Blindern
Historisk museum SE06 Sentrum
Idrettsbygningen BL04 Blindern
Kjemibygningen BL23 Blindern
Klimahuset TØ28 Tøyen
Kristian Ottosens hus BL02 Blindern
Kristen Nygaards hus GA04 Gaustad
Kristine Bonnevies hus BL18 Blindern
Lucy Smiths hus BL01 Blindern
Sophus Bugges hus BL05 Blindern
Niels Treschows hus BL08 Blindern
P.A. Munchs hus BL07 Blindern
Vilhelm Bjerknes' hus BL13 Blindern
Niels Henrik Abels hus BL14 Blindern
Sophus Lies auditorium BL15 Blindern
ZEB-bygningen BL21 Blindern
Svein Rosselands hus BL26 Blindern
Villa Eika BL28 Blindern
Parkanlegget BL51 Blindern
Moltke Moes vei 18 BL43 Blindern
Moltke Moes vei 20 BL44 Blindern
Moltke Moes vei 22 BL45 Blindern
Moltke Moes vei 24 BL46 Blindern
Diakonhjemmet sykehus, psykiatrisk avdeling  

Gaustad

Forskningsveien 2b   Gaustad
Gaustad sykehus   Gaustad
MiNaLab GA05 Gaustad
Gaustadalléen 30 GA19 Gaustad
Ole-Johan Dahls hus GA06 Gaustad
Rikshospitalet   Gaustad
Sogn Arena GA20 Gaustad
Universitetets barnehage GA12 Gaustad
Geitmyrsveien 69 og 71 GV01 / GV02 Lovisenberg
Museumsbutikk og billettsalg på Tøyen TØ26 Tøyen
Observatoriet, bestyrerboligen SE38 Sentrum
Professorboligen SE04 Sentrum
St. Olavs gate 29 SE11 Sentrum
Vikingskipshuset SE09 Bygdøy
Palmehuset TØ06 Tøyen
Tøyen hovedgård, driftsbygningen TØ02 Tøyen
Tøyen hovedgård, hovedhuset TØ01 Tøyen
Victoriahuset TØ07 Tøyen
Robert Colletts hus TØ05 Tøyen
Stjerneblokka GV09 Ullevål sykehus
Søsterhjemmet GV06 Ullevål sykehus
Frederik Holsts hus GV05 Ullevål sykehus
Ferdighetssenteret – medisin   Gaustad
Ferdighetssenteret – odontologi   Gaustad
Kreftsenteret, Ullevål sykehus   Ullevål sykehus
Labbygget, Ullevål sykehus   Ullevål sykehus
Medisinsk klinikk, Ullevål sykehus   Ullevål sykehus
Midtblokken, Ullevål sykehus   Ullevål sykehus
Norment, Ullevål sykehus   Ullevål sykehus
Seraf, Ullevål sykehus   Ullevål sykehus
Tollboden AN02 Drøbak
Øyeavdelingen, Ullevål sykehus   Ullevål sykehus
Silurveien 2 (eksamenslokale) AN36 Ullern
Sandakerveien 130 AN39 Nydalen
Finse  

Finse

Sognsveien 77 BL36 Ullevaal Stadion

 

Publisert 17. nov. 2014 12:39 - Sist endret 25. nov. 2022 16:01