Geologilunden - et mangfold av planter

På det sydøstre hjørnet av Geologibygningen ligger det en liten lund med en av Blinderns mest sjenerøse beplantninger. Se kart.