Pythagoras' hage

Blinderns hageanlegg ble utformet i samspill med bygningenes tiltenkte funksjon. I forsenkningen mellom MA-bygningene har hagearkitekt Steine visualisert Pythagoras’ læresetning. Dette har gitt navnet til denne forhagen. Se kart.