English version of this page

ZEB-bygningen

Adresse: Sem Sælands vei 2

Oversiktskart over Blindern

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Parkering og kollektivtransport

Disse enhetene holder til i bygningen

Tilgjengelighet

  • Parkering: Det er ingen reserverte p-plasser for bevegelseshemmede i umiddelbar nærhet til bygningen.
  • Inngangsparti: Hovedinngangen henvender seg til Sem Sælandsvei. Det er en rampe opp til inngangsparti som har 11% helning. Motorisert døråpner på inngangsdør. Hovedinngang til CEED via 1 et. Sem Sælandsvei 2A, er HC-tilpasset med døråpner.
  • Heis: Det er 3 heiser i bygningen. Heisen ved hovedinngangen går fra U2 til 4 etasje. Areal er 141 x 160 m. Heisen ved kantinen går fra U2 til 2 etasje. Areal 140 x 110 m. Den tredje heisen er i delen mot øst ved CEED sine lokaler. Den går mellom U2 og 3 et.
  • Dører: Korridordører hos CEED har åpnere. En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har terskelhøyde og åpningskraft som overstiger det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 5 HC-toalett lokalisert i U.etasjen, 1, 2, 3 og 4 etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen.

Om bygningen

Plantegninger

Byggeår:
1952

Adresse:
Sem Sælands vei 2

Gnr./Bnr.:
046/0102

Eid av UiO

Bruttoareal:
10.101 m²

Driftsområde:
Nedre Blindern

Bygningskode:
BL21

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 6. feb. 2018 14:49