Midtblokken

Adresse: Kirkeveien 166, bygning 6.

Kart over Ullevål sykehus

Midtblokken er nr. 6 i kartet.

Google Maps

Se oversiktskart over alle bygninger på Oslo universitetssykehus, Ullevål (Google)

Reise til Midtblokken 

Se sykehusets egne sider (oslo-universitetssykehus.no)

I bygningen

Midtblokken er undervisnings- og praksissted for studentene i deler av profesjonsstudiet i medisin.

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 10. mars 2020 16:56