English version of this page

Geitmyrsveien 71

Bygningen huser Det odontologiske fakultet.

Kart over Det odontologiske fakultet

Google Maps

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Parkering og kollektivtransport

Tilgjengelighet

  • Generelt: Bygningen har 9 etasjer. Alle rom er tilgengelige med unntak av noen rom med tunge dører.
  • Parkering: Det er p-plasser ved bygningen. Det er ingen reserverte HC-parkerings plasser.
  • Inngangsparti: Bygningen har en hovedinngang mot Geitmyrsveien som er godt tilrettelagt.
  • Heis: Det er 3 heiser i bygningen. En heis er merket vareheis og har indre mål: 153 x 200 cm. Heisene er tilgjengelig for rullestolbrukere.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har 3 tilrettelagt toaletter, lokalisert i 1, 5 og 6 etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Plantegninger

Byggeår:
1968

Adresse:
Geitmyrsveien 71

Gnr./Bnr.:
220/0047

Eid av UiO

Bruttoareal:
13.241 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GV02

Energiattest:

 
 

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 5. juli 2019 13:18