English version of this page

Stjerneblokka

Adresse: Nedre Ullevål 9

Bygningen ligger på Ullevål sykehus som har adresse Kirkeveien 166.

Kart

Åpne kartet i Google Maps

Åpningstider

Reise til Stjerneblokka

Tilgjengelighet

  • Generelt: UiO leier lokaler i 1. og 2. etasje. Alle rom er tilgjengelige.
  • Parkering: Det er fire parkeringsplasser 50 meter fra bygningen. To av dem er reserverte tilrettelagte HC-parkeringsplasser.
  • Inngangsparti: Bygningen har en tilrettelagt nordøstlig hovedinngang.
  • Heis: Det er to heiser i bygningen, ved sideinngangen. De har indre mål: 90 x 108 cm.
  • Dører: En del av dørene i trafikkarealer og fellesfunksjoner har åpningsbredde og åpningskraft som avviker fra det som er foreskrevet. Ved behov vil tilrettelegning vurderes.
  • HC-WC: Bygningen har to tilrettelagte toaletter, ett i 1. og ett i 2. etasje.
  • Undervisningsrom: Det er ikke teleslynge i bygningen.
  • Hvilerom: Ingen

Om bygningen

Adresse:
Nedre Ullevaal 9

Gnr./Bnr.:
Leid

Bruttoareal:
1.002 m²

Driftsområde:
Gaustad

Bygningskode:
GV09

 

Publisert 7. okt. 2014 15:01 - Sist endret 1. aug. 2022 13:10