English version of this page

HMS - Arbeidsmiljø

Her finner du overordnede føringer, felles prosedyrer og verktøy som skal sikre alle som har sin arbeidsplass ved UiO et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø og danner grunnlaget for UiOs systematiske HMS-arbeid.

Søk i HMS - Arbeidsmiljø

HMS-avvik

  • Ansatte skal melde HMS-avvik ved å bruke skjema i CIM.
  • Bruk UiO brukernavn. Første gangen du logger inn, må du legge inn et selvvalgt passord.
  • HMS-avviket sendes til saksbehandler i din enhet.

HMS-kurstilbud

UiO tilbyr grunnkurs HMS, kurs i farlig arbeid og brannvernskurs.
Se policy for HMS-kompetanse for hvem som skal ha kurs.

HMS-prosjekter

HMS-prisen